Om Ears Wide Open

Bag Ears Wide Open står musikantropolog, forfatter og formidler af musik fra hele verden. Jeg ser med friske øjne på hvad musik er, hvad musik kan og hvordan vi kan bruge musik i undervisningen og i livet. Det globale og det lokale, det fjerne og det nære, udsynet og indsigten er knyttet sammen. Musik fra alle dele af verden besvarer de samme spørgsmål for de mennesker som skaber eller bruger musikken. Det lyder bare forskelligt. Nogle gange MEGET forskelligt! 


Jeg tænker musik på tværs af institutioner, gæstende kunstnere på en festival skal også bruges på den lokale skole. Musikskolens kompetencer kan bruges på mange måder i skolen. Jeg kombinerer mine erfaringer fra mange forskellige dele af undervisningsverdenen med erfaringerne som kulturpolitisk evaluator, underviser, udvikler og formidler - når jeg udvikler samarbejder. Mit afsæt er viden, min tilgang kreativitet og nysgerrighed.

Foto: Thomas Howalt Andersen

Eva Fock

musikantropolog, lærebogsforfatter, musikentreprenør

Bag Ears Wide Open står Eva Fock, cand.mag i musikvidenskab fra Aalborg Universitet, magister i musiketnologi fra Amsterdam Universitet og meritlærer i musik, billedkunst og håndværk & Design fra Kæbenhavns Professionshøjskole.


Med en baggrund som minoritetsforsker, underviser  og musikformidler ser jeg med friske øjne på hvad musik er, hvad musik kan og hvordan vi kan bruge musik i undervisningen og i livet. 


Kontakt mig, hvis du er interesseret i nye perspektiver på din musikundervisning, eller hvis du søger nye ideer til workshops, foredrag og kurser. Mit CV

Projekter


Eksempler på Ears Wide Open-projekteraktiviteter

...store og små, internationale og helt lokale


Lyden af oldtiden - et udviklingsprojekt i samarbejde med museer, naturcentre, skoler og musikskoler. Vi startede i 2021-22 med Museum Midtjylland,  Ertebøllecentret/Vesthimmerlands Museum, Museum Sønderjylland, og Naturecenter Kongskilde. I 2023 rykker vi videre ud i landet. Projektet var støttet af Den Jyske Kunstfond og Huskunstnerordningen, Friluftspuljen og VILLUM FONDENs opslag Dagslys og frisk luft 2021. Næste fase er støttet af Spar Nord Fonden, Aase og Johanne Louis-Hansens Fond, Øernes Kunstfond, KODA, Dansk Musikerforbund.

Se, læs og hør mere om projektet her >>>

KonstrukSoni et kunstnerisk-pædagogisk projekt som har til formål at skabe nysgerrighed blandt børn og unge om ny dansk kompositionsmusik, vække deres musikalske undren, og interesse for musikalsk medskaben.

KonstrukSoni er kreative musikalske samarbejder mellem instrumentbygger Eva Fock og forskellige unge komponister: Lars Kynde, Laurits Jongejan og Olga Szymula, samt Merete Wendler og elever fra Aurehøj Gymnasium.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond, KODA/Dansk Komponistforening og DAOS. 

Se mere om projektet her: Videoer, foto, noder m.m. >>>


Musik og SCIENCE. Ind i lyden, bag om musikken, ud i naturen. Det er super sjovt at deltage i science-'messer' og formidle musik og lyd. Gerne i samarbejde med gode kolleger som f.eks. komponist Lars Kynde og lydforsker Ingeborg Okkels:

Sjov science i Enghaveparken 2023, Naturens Dag i Universe Science Park på Als 2021 & 2022

SCIENCE EXPO 2018 og 2019

Se video her om have-forberedelser i 2018.

NYE IDEER og målgrupper: Firmafester og teambuilding

Fokus har hidtil været på børn og unge. Men det er også super sjovt for voksne, at bygge instrumenter og skabe musik i uvante rammer. I december 2022 varmede jeg op til julefrokost for 80 arkitekter, med en workshop hvor alle byggede og spillede. Og de havde en fest! Så tag kontakt, hvis dit firma vil prøve noget nyt til jeres teambuilding eller firmafest.

perc
IMG_8840
IMG_8824
IMG_8828
IMG_8834
strenge
IMG_8811
IMG_8813

MATERIALEUDFORSKNINGER - et inspirationsunivers

Is –> glaciofoner, sten –> lithofoner, keramik, knogler, ting fra stranden –> tja, kun fantasien sætter grænser. 

Ethvert materiale byder på lydmuligheder. Det er et skægt benspænd i et kompositorisk projekt, at udforske et enkelt materiale, og se hvad det kan føre til. Og en inspirerende tilgang til naturen, at fokusere på enkelte materialer.

Se mere om mine materialeudforskninger her >>>

Se videoer med is-instrumenter>>>


Papkasser: har vist sig at være et fantastisk materiale til at skabe lydvægge, rum for udforskning af forskellige materialers lydegenskaber. De er tilgængelige, nemme at arbejde med, selv børnehavebørn kan lave det. Og det er en sjov måde at arbejde sproglig udvikling og italesættelse af vores lydoplevelser.

Fortress of solitude - min corona-lydvæg, med en kasse pr dag - repræsenterende aktiviteter i coronatiden. Udforskning af materialers lydgivende potentialer (2020).

Se mere om papkasseforløb>>>


Lyden af  - udforskning af mine lydgivende materialer og genstande, som et pædagogisk billedkunst/lydkunstprojekt (2019).

EKSEMPLER PÅ WORKHOPS - jeg kommer gerne på besøg


Åben Skole på folkeskoler i Københavns Kommune. Følg med i muligheder for at være med, på Åben Skole-platformen og på min workshop-side.

Her et klip fra projektet 'Ud med musikken', i samarbejde med Lars Kynde.

Fra Køkkenmødding til orkestergrav på folkeskoler i Københavns Kommune og andre steder i landet. Vi stiller skarpt på lyden af oldtiden, materialer, instrumenter og løse ideer. Bygger, spiller og skaber små rituallignenede situationer. Her som en del af projektet 'Lyden af oldtiden' i samarbejde med Ingeborg Okkels, Anders Børup, Ying-Hsueh Cehn. Kiku Day og Laurits Jongejan.


Papkasser: har vist sig at være et fantastisk materiale til at skabe lydvægge, rum for udforskning af forskellige materialers lydegenskaber. De er tilgængelige, nemme at arbejde med, selv børnehavebørn kan lave det. Og det er en sjov måde at arbejde sproglig udvikling og italesættelse af vores lydoplevelser.

16Hundborg BørnehusImage 22
9Boddumhus IMG_1930
4Boddumhus IMG_1911
1Boddumhus IMG_1906
18Skattekisten Image 6
20image001


Trommeworkshops Gymnasiet i Qaqortoq, 2019. Med afsæt i de mange forskellige former for trommer over hele verden, inkl. Grønland, og på baggrund af viden om plantebælter, klimazoner og de forskellige naturressourcer vi har haft til vores rådighed, bygggede eleverne deres egne trommer, talte om trommetyper, spilleteknikker og brug. Projektet var støttet af Den Norske Kulturfond.


Lyt og byg - Instrumentbygning i Karlemosen ved Køge, et socialt boligbyggeri, 2015. Her byggede børnene en eftermiddag om ugen musikinstrumenter inde og ude, af et væld af forskellige materialer. Vi prøvede, fejlede, prøvede igen....og fik det som reel til at lykkes. Projektet blev gennemført i samarbejde med Køge Billedskole.

ENKELTSTÅENDE PROJEKTER


Nordatlantisk musikstafet for unge - er et kunstnerisk udviklingsprojekt for skoleelever og musiklærere fra Danmark, Færøerne, Grønland og Island. Elever og lærere fra de fire lande dykkede ned i hinandens lyduniverser, med hjælp fra musikantropolog Eva Fock, lydforsker Ingeborg Okkels og komponist Mogens Christensen. Projektet var støttet af Nordisk Kulturfond, Statens Kunstfond, Nordisk Ministerråd, Djbfa, KODA, Clara Lachmanns Stiftelse, Letterstedtska Föreningen.

Læs mere om hele projektet her >>>.


Helsingør Knejpefestival - Fra 2010-2016 var festivalen opbygget omkring musik fra havneknejperne langs de store handelsruter på de 7 Have. Vi fulgte i kølvandet på nogle af de gamle rejseruter - fra Portugal til Java, fra Danmark til Ceylon og på kryds og tværs af Nordatlanten.

Projektet blev afviklet i samarbejde med Helsingør Kulturværft, med støtte fra bl.a. CKU.

Læs om den første rejse. i 2011...fra Portugal til Java  >>>

Se materiale fra knejpefestivalen 2016, den nordatlantiske rejse >>>

Se videoer fra koncerter, workshops og seminarer på Helsingør Knejpefestival >>>


Ears Wide Open - 'intercultural dialogue through creative musical processes' var et dansk-egyptisk musikformidlings-dialogprojekt finansieret af DEDI (Dansk-Egyptisk Dialog Institut) fra 2014. 

Aktiviteterne blev gennemført i både Danmark og Egypten som et tæt samarbejde mellem mid selv og den egyptiske komponist Nahla Mattar som projektledere, og komponist Mogens Christensen og sanger Malene Bichel. 

Besøg projektets hjemmeside her >>>


Find din fortælling - bygning af stenalderinstrumenter til Rudersdal Kommunes tværinstitutionelle samarbejds-projekt mellem skoler, musikskole, Vedbæk-fundene og komponist Mogens Christensen. Elevernes instrumenter indgik i den afsluttende koncert på Vedbækfundene sammen med bidrag fra elever som spillede konrtrabas og accordeon.

Læs rapporten om projektet >>>

På tværs af musik - en introduktion til musik på tværs af kulturer, tider, traditioner og fag - til brug i gymnasiet, læreruddannelsen og universitetet. Her fokuseres på de mønstre som tegner sig, hvis vi ser verdens mangfoldighed af musik ude fra en raket...som forskellige svar på de samme udfordringer og spørgsmål.  Med 'På tværs'-tankegangen kastes alle elementerne i fagplaner og bekendtgørelser op i luften, så der kan opstå nye mønstre og idéer, når de lander. 

Besøg bogens hjemmeside her, med tekster, videoer, noder m.m. >>>

Mon farven har en anden lyd - Strejftog i 90'ernes musikliv og ungdomskultur i Danmark. Et 4 årigt forskningsprojekt som sluttede i 2000, om musik blandt une danskere med tyrkisk, marokkansk og pakistansk baggrund. Hvordan ser fortællingerne om disse unge ud, hvis vi ser på dem gennem et musikalsk perspektiv frem for gennem de sædvanlige indvandrerdiskussioner...?


WORLD.DK/KIDS  - et undervisningsmateriale om Marokko og marokkansk musik. Materialet, som også omfattede introduktioner til andre lande, var bestilt af Foreningen af Verdensmusik i Danmark, CKU og Roskildefonden.


Ears On - et undervisningsmateriale om instrument-bygning i folkeskolen - i samarbejde med Musikmuseet og Ingeborg Okkels. Materialet tilbyder dels indgange via musik, håndværk & design, natur & teknologi, matematik og dansk. Dels tilbyder det tre tværfaglige tilgange: Musik og funktion; Musik og natur; Musik og rum. Projektet var finansieret af undervisningsministeriet. 

Se mere materiale her >>>

Se en introduktionsvideo fra projektet >>>

KURSER & KONFERENCER


Musikpædagogisk konference 7. januar 2022: 'Luk Ørerne Op'

’Musik er noget man spiller….eller lytter til’ … Det er nok sådan mange af os har det med musik. Og det er ikke så ringe endda. Men musik er uendelig meget mere end det. Musik er fortællinger, fysik, følelser, historie og håndværk, det er samarbejde, magtrelationer og visualiseringer …kort sagt: Musik er alle steder i vores liv, og dermed også i alle fag.


UKids-konference - Sustainability and Creativity. On implementation of Entrepreneurship in Primary Education

Workshop: Gaps & detours in music education - how to make pupils curious and courageous. Instrumentbygnings-workshop på Professionshøjskolen Absalon.


Sønderborg Bibliotek

Frie Skolers Lærerforening

Faculty og Senses

Næstved Kommune

Rytmisk Musikkonservatorium

Udeskoleforeningen

ICTM-konferencer

British Forum for Ethnomusicology

OG MANGE FLERE...

JAVA – INDONESIEN


Java - udvekslingssamarbejde - Samarbejdet med musikere og komponister fra konservatoriet i Surakarta, Java startede i 2007. Siden er det blevet til studieture med danske musiklærere dertil, og koncertturneer og workshops med musikere, dansere, komponister og skyggespil-ledere derfra, her i landet.

Da Rued Langgaard-festivalen i 2012 havde fokus på Debussy, var det oplagt at inddrage gamelanmusikken. Det blev bl.a. til en ny komposition for gamelan og kirkeklokker af Bo Gunge. Instrumenterne var venligst udlånt af den

indonesiske ambassade.