Om Ears Wide Open

Bag Ears Wide Open står musikantropolog, forfatter og formidler af musik fra hele verden. Jeg ser med friske øjne på hvad musik er, hvad musik kan og hvordan vi kan bruge musik i undervisningen og i livet. Det globale og det lokale, det fjerne og det nære, udsynet og indsigten er knyttet sammen. Musik fra alle dele af verden besvarer de samme spørgsmål for de mennesker som skaber eller bruger musikken. Det lyder bare forskelligt. Nogle gange MEGET forskelligt! 


Jeg tænker musik på tværs af institutioner, gæstende kunstnere på en festival skal også bruges på den lokale skole. Musikskolens kompetencer kan bruges på mange måder i skolen. Jeg kombinerer mine erfaringer fra mange forskellige dele af undervisningsverdenen med erfaringerne som kulturpolitisk evaluator, underviser, udvikler og formidler - når jeg udvikler samarbejder. Mit afsæt er viden, min tilgang kreativitet og nysgerrighed.

Foto: Thomas Howalt Andersen

Eva Fock

musikantropolog, lærebogsforfatter, musikentreprenør

Bag Ears Wide Open står Eva Fock, cand.mag i musikvidenskab fra Aalborg Universitet, magister i musiketnologi fra Amsterdam Universitet og meritlærer i musik, billedkunst og håndværk & Design fra Kæbenhavns Professionshøjskole.


Med en baggrund som minoritetsforsker, underviser  og musikformidler ser jeg med friske øjne på hvad musik er, hvad musik kan og hvordan vi kan bruge musik i undervisningen og i livet. 


Kontakt mig, hvis du er interesseret i nye perspektiver på din musikundervisning, eller hvis du søger nye ideer til workshops, foredrag og kurser. Mit CV

Projekter

Åben Skole-forløb på folkeskoler i Københavns Kommune. Følg med i muligheder for at være med, på Åben Skole-platformen.

UKids-konference - Sustainability and Creativity. On implementation of Entrepreneurship in Primary Education

Workshop: Gaps & detours in music education - how to make pupils curious and courageous

Knoglefløjter - udforskning i samarbejde med Kiku Day, 2019.


Fortress of solitude - min corona-lydvæg, med en kasse pr dag - repræsenterende aktiviteter i coronatiden. Udforskning af materialers lydgivende potentialer (2020).

Lyden af  - udforskning af lydgivende materialer og genstande, som en del af billedkunst (2019)

Trommeworkshops Gymnasiet i Qaqortoq, 2019. Med afsæt i de mange forskellige former for trommer over hele verden, inkl. Grønland, og på baggrund af viden om plantebælter, klimazoner og de forskellige naturressourcer vi har haft til vores rådighed, bygggede eleverne deres egne trommer, talte om trommetyper, spilleteknikker og brug. 

Nordatlantisk musikstafet for unge - er et kunstnerisk udviklingsprojekt for skoleelever og musiklærere fra Danmark, Færøerne, Grønland og Island. Elever og lærere fra de fire lande dykkede ned i hinandens lyduniverser, med hjælp fra musiketnolog Eva Fock, lydkonsulent Ingeborg Okkels og komponist Mogens Christensen. Sammen lyttede de til og undersøger dagligdagens forskellige lyde og materialer, byggede musikinstrumenter og komponerede musik, som indgik i en fælles musikalsk stafet (2018).

Science Messe - Ind i lyden, bag om musikken. I samarbejde med komponist Lars Kynde. Her formidlede og udforskede vi musik gennem fysik-iattagelser, og omvendt.


Mødet med børn og unge på messerne har startet en masse overvejelser om, hvordan musik kan spille sammen med naturfag. Se en video om forberedelserne i 2018.

Ears On - et undervisningsmateriale om instrument-bygning i folkeskolen - i samarbejde med Musikmuseet og Ingeborg Okkels. Materialet tilbyder dels indgange via musik, håndværk & design, natur & teknologi, matematik og dansk. Dels tilbyder det tre tværfaglige tilgange: Musik og funktion; Musik og natur; Musik og rum. 

Se materialet

Se en introduktionsvideo fra projektet

Ears Wide Open - 'intercultural dialogue through creative musical processes' var et dansk-egyptisk musikformidlings-dialogprojekt finansieret af DEDI (Dansk-Egyptisk Dialog Institut) fra 2014. 

Aktiviteterne blev gennemført i både Danmark og Egypten som et tæt samarbejde mellem mid selv og den egyptiske komponist Nahla Mattar som projektledere, og komponist Mogens Christensen og sanger Malene Bichel. 


Helsingør Knejpefestival - Fra 2010-2016 var festivalen opbygget omkring musik fra havneknejperne langs de store handelsruter på de 7 Have. Vi fulgte i kølvandet på nogle af de gamle rejseruter - fra Portugal til Java, fra Danmark til Ceylon og på kryds og tværs af Nordatlanten.

Se videoer fra koncerter, workshops og seminarer på Helsingør Knejpefestival.

Læs om den første rejse....fra Portugal til Java

Lyt og byg - Instrumentbygning i Karlemosen ved Køge, et socialt boligbyggeri, 2015. I samarbejde med Køge billedskole. Her byggede børnene en eftermiddag om ugen musikinstrumenter inde og ude, af et væld af forskellige materialer. Vi prøvede, fejlede, prøvede igen....og fik det som reel til at lykkes.

Da Rued Langgaard-festivalen i 2012 havde fokus på Debussy, var det oplagt at inddrage gamelanmusikken. Det blev bl.a. til en ny komposition for gamelan og kirkeklokker af Bo Gunge. Instrumenterne var venligst udlånt af den indonesiske ambassade.

Java - udvekslingssamarbejde - Samarbejdet med musikere og komponister fra konservatoriet i Surakarta, Java startede i 2007. Siden er det blevet til studieture med danske musiklærere dertil, og koncertturneer og workshops med musikere, dansere, komponister og skyggespil-ledere derfra, her i landet.

Find din fortælling - bygning af stenalderinstrumenter til Rudersdal Kommunes tværinstitutionelle samarbejds-projekt mellem skoler, musikskole, Vedbæk-fundene og komponist Mogens Christensen. Elevernes instrumenter indgik i den afsluttende koncert på Vedbækfundene sammen med bidrag fra elever som spillede konrtrabas og accordeon. Læs rapporten om projektet.

På tværs af musik - en introduktion til musik på tværs af kulturer, tider, traditioner og fag - til brug i gymnasiet, læreruddannelsen og universitetet. Frem for de traditrionelle beskrivelser af musik fra forskellige kulturer, som jeg bl.a. selv havde udfoldet i lærebogen 'Musik omkring os' fra 2003, hvor je beskrev musik fra Tyrkiet, Pakistan og Marokko, stillede jeg i det nye projekt skarpt på de mønstre som tegner sig i overvejelser af stemninger, instrumenter, stemmebrug, kompositionsformer mm, ... på tværs af alverdens forskellige kulturer og traditioner.  Med 'På tværs'-tankegangen kastes alle elementerne i fagplaner og bekendtgørelser op i luften, så der kan opstå nye mønstre og idéer, når de lander.

Mon farven har en anden lyd - Strejftog i 90'ernes musikliv og ungdomskultur i Danmark. Et 4 årigt forskningsprojekt som sluttede i 2000, om musik blandt une danskere med tyrkisk, marokkansk og pakistansk baggrund. Hvordan ser fortællingerne om disse unge ud, hvis vi ser på dem gennem et musikalsk perspektiv frem for gennem de sædvanlige indvandrerdiskussioner...?

WORLD.DK/KIDS  - et undervisningsmateriale om Marokko og marokkansk musik. Materialet, som også omfattede introduktioner til andre lande, var bestilt af Foreningen af Verdensmusik i Danmark, CKU og Roskildefonden.

Ears Wide Open - CVR-nr. 32790690         Kontakt: Eva Fock email: mail@earswideopen.dk    Tlf. +45 21783925