Lyden af oldtiden

Hvordan lød oldtiden? ...Hvordan lød naturen og vores arbejdsrutiner? Hvilke lydredskaber og musikinstrumenter havde vi i sten- og jernalderen? Hvordan lød de, og hvad brugte vi dem til? Tja....måske, måske måske..... Der er meget vi ikke ved, for lydredskaber og musikinstrumenter fra den tid er der ikke fundet mange af i Danmark. Men må vi så hente inspiration fra vores nabolande, fra andre tider eller steder...? 


LYDEN AF OLDTIDEN handler om, hvordan vi kan bruge (for)historien til at formidle nutidens fortællinger om kreativitet og innovation, bæredygtighed og musikalsk refleksion. Om hvordan vi kan bruge fortiden til at skabe fremtidige samarbejder mellem kunst, naturforståelse, historie og naturvidenskab. Om hvordan samarbejder mellem kunstnere og forskere kan udvide vores horisont.

 

LYDEN AF OLDTIDEN er et tværinstitutionelt udviklingsprojekt, med streg under UDVIKLING. Vi er mødtes på tværs af faggrupper, arkæoologer, museumsformidlere, musikantropologer, musikforskere og musikere, og uden sikkerhedsnet og forberedte slides, og overvejede. Med ombord havde vi børn og unge som både var prøvekaniner og 'medforskere' i forsøget på at byde ind med forslag til de mange spørgsmål.


De første intense workshops på Klosterlund Museum, Stenaldercenter Ertebølle og Museet Sønderskov er blevet afviklet.  Som i en kaotisk spirebakke, kastede vi et hav af frø i jorden, for at se hvilke ideer der satte kimblade....hvilke ideer der vækkede vores nysgerrighed.

Det er de ideer vi nu, hver især og sammen, går videre med at pleje. Der er stadig mange løse ender og åbne spørgsmål, men frem for alt er der mange nye ideer. 

Deltagere


Projektleder, musikantropolog og musikentreprenør  Eva Fock

Lydforsker Ingeborg Okkels

Musikere: Fløjtespiller Kiku Day

Percussionist Ying-Hsueh Chen

Museum Midtjylland/Klosterlund Museum:

Arkæolog Martin Winter Olesen

Arkæolog Julie Lolk

Vesthimmerlands Museum/Stenaldercenter Ertebølle:

Museumsunderviser og naturvejleder Kim Callesen 

Arkæolog Louise Villadsen

Museet Sønderskov:

Historiker Nick Schaadt

Arkæolog Anne-Mette Jørgensen

Musikskoler:

Jesper Andersen (Holstebro Musikskole)

Søren-Christian Slyngborg (Ikast-Brande Musikskole)

Eyal Weinberger, Vejen Musikskole

Skoler/uddannelsesinstitutioner:

Henrik Ottosen og studerende, læreruddannelsen i Jelling, UCL

Musiklærer Rasmus Pagter Conradsen og elever, Engesvang Skole

Musiklærer Jonas Østergaard Pedersen og elever, Ranum Efterskole

Elever og lærere fra Højmarkskolen, Holsted

Andre deltagere:

Margrete Hedegaard Rasmussen, UC-Syd, Lærerudddannelsen i Esbjerg

Stella Ørn, Vejen Musikskole

Britt Tiemensma, Global Education Department, Tsuru University, Japan.

Reaktioner


Lydforsker: Jeg synes det var utroligt spændende at være med til at udvikle Lyden af oldtiden-projektet, da det gav mig mulighed for at forbinde hverdagens konkrete soundscape-oplevelse - 'hvordan lyder der lige her, lige nu? Og hvorfor?' - med en parallel øvelse i en anden historisk tid og kontekst - 'hvordan tror vi der lød lige her, dengang? Og hvorfor?'. Museerne skabte den perfekte ramme for at (gen)skabe en anden tid gennem lyd og musik, med deres højt kvalificerede viden om tid, kultur og hverdagens gøremål. Materialerne var nogle andre, ressourcerne nogle andre, hverdagens gøremål nogle andre (jagt, fiskeri, madlavning, garvning af skind osv.) og dermed var det lydlige univers også et helt andet. Alt det tilsammen, skabte en helt anderledes målrettet lydworkshop, hvor oldtiden som inspirerende 'benspænd', åbnede en portal ind til en forholdsvis ukendt historisk tid, hvor vi var og levede under hele workshoppen med lyden i hænderne og ørerne på stilke.


Musiker: Som fløjtespiller har "Lyden af Oldtiden" udvidet min horisont mht materialer og fløjteteknikker og formidling. Kan man få børn og unge til at leve sig ind i oldtiden, det at være menneske i så fjern en tid gennem lyd? Det viste sig, at det kunne man. Vi fik indsigt i en levevis, hvor man var en del af omgivelserne, levede med og af dem og deltog aktivt i lyduniverset uden af overdøve - en balance, vi kan lære noget ad. 


Læreruddannelse: 

Stenalderen som fagligt stof, der efterlader nutiden med mange spørgsmål, hvorefter nogle bliver undersøgt og indkredset ved hjælp af konkrete  materialer, der kan knyttes til perioden. Her var aktiviteter og indhold knyttet sammen på en oplysende måde.

At historieskrivning er en konstruktion ud fra nogle bestemte antagelser blev meget tydeligt. Dette er en pointe, som kan være abstrakt for eleverne, men dejlig konkret her.


Jeg oplever, at det giver noget at flytte sig ud af skolen og ud i en oldtidspark, Sønderskov slot eller lignende og møde de folk, som kan fortælle historier fra den tid – og samtidig arbejde med opgaver on location. 

... At vi spidser ørerne – standser op og lytter og sanser samt er opmærksom på de materialer, der naturligt er blevet anvendt til at forme konkrete instrumenter som med tiden er blevet standardiserede og teknologisk udviklet.
Hvem gjorde det muligt?


Tak til...

Den Jyske Kunstfond

Statens Kunstfond, Huskunstnerordningen

Friluftsrådet


Desuden tak til 

Plastmo, Plast-Line, Wavin o m a. for materialer til de selvbyggede horn. Og tak til jægere for knogler.