Lyt med øjnene - se med ørerne

Overalt på kloden og gennem alle tider har mennesket lavet mønstre. Meget forskellige mønstre. I denne workshop 

udforsker vi mønstre i musik og billedkunst, med eksempler hentet fra hele verden og forskellige historiske perioder. Vi hører linjerne, ser pauserne, mærker tiden og skaber vores egne lyd-billeder.


HVORFOR?

For...

...at give eleverne musikalsk nysgerrighed og store ører, en bredere referenceramme når de skaber og lytter til musik og arbejder med billedkunst i fremtiden.

...at eleverne får udviklet et begrebsapperat til samtaler om både musik og non-figurativ kunst, redskaber til at kigge på forskellige billedtyper, musikstilarter og udtryk.

...at eleverne bevidstgøres om mønstre som en del af deres hverdag, både visuelt og auditivt.

...at eleverne får erfaring med at tegne nonfigurativt, med brug af forskellige materialer.

...at eleverne får erfaring med at lytte til, analysere og skabe musik.

...at eleverne møder kunstneriske udtryk fra forskellige dele af verden og forskellige historiske perioder.

...at eleverne oplever og erfarer potentialerne ved en multimodal tilgang.


PRAKTISKE DETALJER


Timefordeling: Workshoppen kan gennemføres som enkelte moduler, dobbeltmoduler eller som heldagsforløb. Vi aftaler det lokalt. 

Tidspunkt: Kontakt mig, så finder vi et egnet tidspunkt.

Ramme: Jeg leverer indholdet og de fleste materialer og værktøj, men forventer at skolens lærer/lærere er med i timerne. Hvis skolen ønsker at beholde de instrumenter eleverne laver, kan der blive tale om en merbetaling,

Fag: Workshoppen kan forankres i både musik og billedkunst. 

Sted: Forløbet gennemføres på skolen. 

Eksamen: Hvis forløbet bookes som del af et valgfag, hjælper vi gerne med ideer til eksamensrelevans.


TANKER

1) Vi bliver påvirket af den musik vi lytter til, i det hele taget og i billedkunst. Så hvorfor ikke bruge denne påvirkningskraft til noget interessant også i billedkunst?


2) Op gennem historien og over hele verden har kunstnere udviklet sig i en fælles dynamisk udveksling. Malere og musikere har kendt hinanden, været en del af det samme miljø, påvirket hinanden, måske endda arbejdet på tværs. Så lad os stille skarpt og se på non-figurativ billedkunst og musik fra samme tid og sted. Kan de to udtryksformer understøtte en fælles samtale? 


3) Musik og billedkunst har et stort fagsprog fælles. Vi taler alle om rytme og puls, tempo og tæthed, komposition, forgrund og baggrund, motiver og ornamenter .... listen er meget længere. Så måske det kan hjælpe nogle elever i gang med deres analyser og billedsamtaler, hvis de lytter og kigger samtidig, og dermed nemmere kan hente indtryk og begreber fra begge verdener.  


4) Det kan være svært at indtænke kulturel mangfoldighed og fjerne egne i undervisningen på en ligeværdig måde. I forløbet her er alle lige, og vi bruger de samme analysebegreber til alle eksempler, nær og fjern, gammel og nutidig.


5) Vi fokuserer på nonfigurative billeder fordi det giver mulighed for at fokusere på et præcist fagsprog til fordel for samtaler om følelser og handling. 

intro-kursus2014-10-23
billedsammenligningIMG_4494-
forside
Davids-samlingDSC04473
Davids-samlingDSC04528
ornament-DSC04521
IMG_4486

HVEM ER JEG?

EVA FOCK - indehaver af firmaet Ears Wide Open - musikantropolog og meritlærer i håndværk & design, billedkunst og musik. Jeg arbejder som projektudvikler på grundskoler, gymnasier m.m.m., og har lavet undervisningsmaterialer og formidlet musik med udsyn gennem en årrække. Min forskning i musik fra Mellemøsten skærpede min opmærksomhed omkring betydningen af mønstre og ornamentik. De seneste år har instrument-bygnings-projekter fyldt meget, i Danmark, men også i udlandet (Egypten, Grønland, Færøerne og Island). Jeg er meget optaget af flerfagligheden omkring musikfaget.