FRA KØKKENMØDDING TIL ORKESTERGRAV


Hvordan lød oldtiden, hvilken musik lavede vi? 

Lyden af historien kender vi .... fra film og fra andre steder hvor vi har hørt musik fra forskellige historiske perioder som barokken eller romantikken. Lyden af oldtiden derimod, eksempelvis lyden af stenalderen, den musik aner vi ikke hvordan lød, uanset hvad fillmverdenen har fundet på af lydsider! Vi har hverken optagelser eller optegnelser, noder eller beskrivelser. Men vi har faktisk nogle instrumenter, så vi kan finde ud af, hvilken lyd de har lavet. Resten er gætværk. Men det er et sjovt sted at starte med at gætte...


Med afsæt i arkæologiske fund og viden om materialer afprøver vi ... Hvilke musikinstrumenter der blev lavet –> Hvordan vi kan spille på dem –> Hvordan de lyder  –> Hvilke situationer lydene egner sig til.

Vi taler om hvad man mon har brugt musik til, og hvordan vi bruger det i dag. Vi laver (snitter, konstruerer) instrumenter selv og spiller på dem. 


PRAKTISKE DETALJER


Klassetrin: Workshoppen er oplagt på 4.-5. klassetrin, men den kan også laves til ældre elever.

Timefordeling: Besøget arrangeres som halvdagsforløb på to moduler (3 klokketimer).....Det kan evt. udvides til heldagsforløb, hvis der er ønske om mere fordybelse. Det kan aftales lokalt. 

Tidspunkt: Kontakt mig, så finder vi et egnet tidspunkt.

Ramme: Jeg leverer indhold, men forventer at skolens lærer/lærere er med i timerne. 

Materialer: Jeg medbringer materialer. Hvis skolen ønsker at beholde de instrumenter eleverne laver, kan der blive tale om en merbetaling i særlige tilfælde.

Fag: Jeg samarbejder gerne med både musik-, håndværk & design-, historie- og udeskolelærerne, så erfaringerne forankres på skolen og fagene. Ingen tvivl: Musik er omdrejningspunktet, de øvrige fag kan spille en større eller mindre rolle.

Sted:  Forløbet kan gennemføres på skolens udeområde eller et naturområde i nærheden. 

REAKTIONER

"Jeg ville aldrig have overvejet at gå så langt tilbage i tiden. Og heller ikke "selv" skabt instrumenter der krævede så meget arbejde. Det vil jeg turde nu."

"Eva er en virkelig dygtig formidler og formår at vække elevernes interesse for et emne de færreste kender ret meget til."

"Lige nu ifbm covid-19, passede forløbet særdeles godt, da vi ikke har mulighed for at spille/synge indendøre." (Kim Larsen, musiklærer på Skolen på Islands Brygge)


"Jeg troede det ville være mere normale instrumenter, hvilket ville have været kedeligt. Men det var det jo ikke."

"Tænk at man bare sådan kan bygge sig et instrument af almindelige ting, så kan jeg jo bare lave et, hvis jeg lige får lyst til at spille!"

(Elever i 4. klasse på Skolen på Islands Brygge).


"Jeg har med to af mine 5. klasser på Damhusengens Skole haft held til at booke Eva Fock og hendes forløb om oldtidsinstrumenter. Vi var udendørs i 4 lektioner, hvilket i sig selv var skønt, og langt de fleste af eleverne arbejdede engageret og glade med og har også sidenhen tilkendegivet, at det var et sjovt og interessant forløb - "meget sjovere, end vi havde regnet med!". Det var et supergodt forløb!"

(Christa Wolf, tysk- og musiklærer på Damhusengens Skole, Vanløse)


"Jeg synes at det var de bedste musiktimer jeg har haft længe. Jeg lærte hvordan man lavede en gammel fløjte. Eva var megaglad, og det smittede af."

"Jeg forventede at vi bare skulle høre hende snakke. Men vi lavede alt muligt sjovt som jeg ikke havde forventet."

(Elever i 5. klasse på Damhusengens Skole).

Kontakt mig, hvis du vil høre om mulighederne for et besøg på jeres skole: mail@earswideopen.dk

FORSLAG TIL FÆLLES MÅL:

Selvom forløbet virker utraditionelt kan det opfylde mange af de gængse fagmål :


Musik efter 4. klassetrin

 • vise kendskab til musikinstrumenters lyddannelse og genkende deres klang
 • samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge, bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier
 • deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse
 • anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer
 • anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde
 • skabe lydillustrationer over fortællinger, tekster eller billedforløb
 • udføre enkle improvisationer som del af et musikalsk forløb
 • arrangere enkle musikalske forløb sammen med andre

Håndværk & design 3-6. klasse

 • navngive og anvende værktøjer, arbejde sikkert ved brug af værktøjer.
 • læse instruktioner og arbejdsbeskrivelser, og arbejde håndværksmæssigt derefter.
 • forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk
 • have viden om bløde og hårde materialers anvendelse og forarbejdningsmuligheder.
 • ideafprøve materialer og teknikker i konkrete sammenhænge.
 • fremstille produkter efter oplæg
 • fortælle om eget produkt, præsentere produkter og evaluere produkt.

Historie efter 4. klassetrin

 • placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden.
 • bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden.
 • opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier.
 • sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.
 • beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion.
 • bruge kanon-punkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse.

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Her er nogle eksempler på overvejelser som forløbet kan inspirere til:


 • Musik er produkt af de materialer vi har til rådighed....  Hvilke materialer har vi haft til rådighed i Danmark i stenalderen? Hvilke instrumenter lavede vi dengang? Og hvordan har de mon lydt?
 • Kan vi hente inspiration fra instrumenter fra andre dele af verden?
 • Hvad kan vi bruge som erstatning for materialer vi ikke har?
 • Kan vi med innovation og kreativitet udvikle vores egne instrumenter af moderne materialer?
 • I musik er vi inspireret af de lyde vi omgiver os med. Hvordan lyder der, der hvor vi er? Hvad kan det bruges til? Vi vil lytte til naturen og der hvor vi er, og skabe vores egen musik .
 • Vi skaber lydkilder og musik til de steder vi er, inde og ude, stort og småt, i vind eller regn, til forskellige funktioner og budskaber.
 • Lyd er resultatet af fysikkens spilleregler. Det kan iagttages, forstås, afprøves og udforskes gennem praksisopgaver.
  cykelIMG_5833-kopi
  cykelanhængerIMG_5749-kopi
  materialer-instrumenter_1060322-kopi
  værktøj_1060323x
  horn2020-10-05 11.29.06
  xsnitter_1030733-kopi
  hornIMG_2991
  xhorn_1030763
  xbrummer_1030725
  _1030147-kopi
  xmundbue_1030719
  DSC05925 kopi
  xpanfløjte_1030720
  xlithofon_1030730
  xrasle_1030573-kopi
  xrasler_1030727
  xrasler_1030739
  IMG_4823
  xlithofon_1030586
  lithofonIMG_2998
  lithofonIMG_3027
  xlithofon_1030597
  IMG_4670
  IMG_3399
  P1010234

  HVEM ER JEG?

  EVA FOCK - indehaver af firmaet Ears Wide Open - musikantropolog og meritlærer i håndværk & design, billedkunst og musik. Jeg arbejder som projektudvikler på grundskoler, gymnasier m.m.m., og har lavet undervisningsmaterialer og formidlet musik med udsyn gennem en årrække. De seneste år har instrumentbygnings-projekter fyldt meget, i Danmark, men også i udlandet (Egypten, Grønland, Færøerne og Island). Jeg er meget optaget af flerfagligheden omkring musikfaget.