BYG LYDEN I XL


Hvor stort et horn kan vi lave? Hvor lange strenge kan vi spille på? Hvad kan vi lave en XL-tromme af? Sammen udforsker vi instrumenter, materialer og hvad der skal til for at ændre lyden. Vi bygger strengeinstrumenter, blæseinstrumenter, slagtøj. Vi bygger stort. Og vi udforsker instrumenternes musikalske kvaliteter og muligheder.

Med grafisk notation indfanges instrumenternes lyde, og i fællesskab komponerer vi et nyt værk.  


I workshoppen her kombinerer jeg konstruktion af musikinstrumenter med overvejelser om fysik/natur & teknologi.... Hvad skal der til for at lave lyd med materialer som strenge, luft, rør og træ? Hvordan kan vi ændre tonehøjden? Hvordan kan vi gøre instrumentet kraftigere? Kan vi også ændre klangen? Instrumenterne er extra store (XL), Og jeg kombinerer håndværk og fysik med overvejelser om spilleteknik, musikalsk udtryk og form.


HVORFOR?

For at give eleverne:

... et friskt blik på hvad musik også kan være, hvor de selv har både hænderne og ørerne med hele vejen. 

... en indgang til vigtige samtaler om musik, udtryk, klang, musikalske valg

... indsigt i klang som både fysik og et æstetisk valg.

... inspiration til en legende tilgang til musik. Derigennem styrkes elevernes tro på sig selv og på evnen til at fæstne interesse for det ukendte.

... De extra store instrumenter skaber nysgerrighed og nye overvejelser om hvordan man spiller og spiller sammen. Nogle gange er instrumenterne så store, at man skal hjælpes ad med at lave musik. Så det handler også om samarbejde.

PRAKTISKE DETALJER


Klassetrin: Workshoppen er oplagt til udskolingens valgfagshold, men kan også laves med 6.klasser.

Timefordeling: Workshoppen gennemføres som et heldagsforløb (ca. 6 timer). 

Tidspunkt: Kontakt mig, så finder vi et egnet tidspunkt.

Ramme: Jeg leverer indholdet, materialer og værktøj, men forventer at skolens lærer/lærere er med i timerne. 

Fag: Jeg samarbejder gerne med både musik- og naturfagslærere, så erfaringerne kan forankres på skolen. 

Sted: Forløbet gennemføres på skolen – i skolegården eller et andet udeområde. 

Eksamen: Hvis forløbet bookes som del af et valgfag, hjælper jeg gerne med ideer til eksamensrelevans.

REAKTIONER

"Jeg har haft glæden af workshoppen “Byg lyden i XL” med min 6. klasse, det var en fantastisk positiv oplevelse. Eleverne blev udfordret på mange områder, de skulle læse og følge en vejledning, bygge/samle deres egne instrumenter, eksperimentere med lyde og til sidst i fællesskab komponere et fælles værk, som skulle opføres.

Workshoppen gav eleverne en forståelse for, hvordan man kan skabe lyd på forskellige måder og dermed en idé om, hvordan forskellige “rigtige” instrumenter fungerer. De fik også en glæde og stolthed af at bygge deres eget instrument., selvom det også var en proces, der gav en del frustrationer for mange af dem, men de var hurtigt glemt, da instrumentet endelig var færdigt.

De blev kastet ud på dybt vand, da de sammen skulle komponere et værk med deres instrumenter, da det rykkede ved deres opfattelse af, hvad musik også kan være.

Alt i alt var den en meget udbytterig workshop på mange forskellige områder både fagligt, socialt og praktisk."

(Lærer på Amagerbro Skole).

Kontakt mig, hvis du vil høre om mulighederne for et besøg på jeres skole 

mail@earswideopen.dk

Forløbet er gratis for københavnske folkeskoler

FORSLAG TIL FÆLLES MÅL

For musik valgfag

 • viden om spillemåder og spilleteknik på instrumenter
 • fremføre musik for andre
 • komponere og arrangere enkle musikstykker og anvende enkle notationsformer.
 • deltage med lydhørhed i sammenspil
 • kan anvende notationsformer i musikudøvelse.
 • Eleven kan forholde sig nuanceret til musiks funktion og betydning i medie


For musikfaget efter 4. klassetrin

 • vise kendskab til musikinstrumenters lyddannelse og genkende deres klang
 • samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge, bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier
 • deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse
 • anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer
 • anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde
 • skabe lydillustrationer over fortællinger, tekster eller billedforløb
 • udføre enkle improvisationer som del af et musikalsk forløb
 • arrangere enkle musikalske forløb sammen med andre


For fysik

 • undersøge lyd.
 • formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
 • indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag.
 • konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde
 • beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.
 • forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles.
 • forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.
 • vurdere kvaliteten af egen og andres kommunikation om naturfaglige forhold.
 • formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag.
 • vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation.
 • mundtligt og skriftligt udtrykke sig præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber.


Desuden tilgodeser workshoppen mål inden for det tværgående emne: Innovation og entreprenørskab, fordi eleverne får erfaring med og mod på selv skal finde løsninger på konkrete udfordringer. Med opgaverne gives der plads til både trygt at løse de usædvanlige men også konkrete byggeopgaver, og mulighed for at bidrage selv, for de elever som har overskuddet. Kreativitet og handling går hånd i hånd, og opgaverne knytter sig til konkrete sociale og kulturelle musikalske aktivitetsrammer. 

_1060349
DSC01249
DSC01252
_1060342
DSC_0873
instDSC_0811
køn-DSC_0797
DSC_0814
i- blæsDSC00195
P1000835-kopi
GODT Hanstholm 1
DSC03530
tromme-blæs
hjulpanfløjte_1020368-kopi
instDSC03924
Kridt-partitur
_1060336
Nodekort

HVEM ER JEG?

EVA FOCK - indehaver af firmaet Ears Wide Open - musikantropolog og meritlærer i håndværk & design, billedkunst og musik. Jeg arbejder som projektudvikler på grundskoler, gymnasier m.m.m., og har lavet undervisningsmaterialer og formidlet musik med udsyn gennem en årrække. De seneste år har instrumentbygnings-projekter fyldt meget, i Danmark, men også i udlandet (Egypten, Grønland, Færøerne og Island). Jeg er meget optaget af flerfagligheden omkring musikfaget.