Hanstholm Skole og Kulturrummet i Thisted

Havnen binder os sammen, både i fortiden og i nutiden. I gamle dage brugte vores forfædre havnen som et sted for at byde gæster velkommen, for at handle og som afsæt for selv at rejse ud. Fortællingerne gav genlyd på heden. I dag er havnen centrum for fiskeri og turisme, og vi bruger vi andre kanaler, andre lyde. Men vi kommunikerer stadig med verden omkring os.


Første stop på den nordatlantisk musikstafet var Hanstholm skole i Thy, hvor 3. klasse startede med en to-dages workshop, 22-23. februar 2018. Første dag blev der lyttet og arbejdet med at indfange lyde med mikrofoner af ’vores sted’, forskellige lydsteder rundt omkring, som kendetegner Hanstholm. Turen gik blandt andet til havnen, havet, fyret, den lille bitte kirke, skrænten og pynten og der blev samlet materialer sammen til lave lyd med, hjemme på skolen, og der blev taget fotos af alle steder. Tilbage på skolen skulle eleverne vælge deres bedste lydoptagelse og tegne den i et grafisk lyttepartitur, som de så skulle præsentere for klassen.


Dagen efter blev der kigget på fotos og eleverne undersøgte hvor mange lyde de forskellige materialer kunne give. Der var sten, grene, græs, flamingoplader, en metalskål, en træklods, en træstamme skyllet op på stranden og en gammel sko. Alt sammen ting, som var fundet rundt omkring i Hanstholm og som havde deres egne lyde.


Eleverne komponerede herefter små stykker i deres grupper med de ting de havde fundet, kombinerede dem på forskellige måder til længere forløb og satte dem til sidst sammen til et stort fælles stykke. Lyde, ord og billeder fra Hanstholm blev sendt  videre til 10. klasse på Eysturskúlin i Torshavn, Færøerne.


Den 22. maj vendte stafetten tilbage til Hanstholm fra sin nordatlantiske rejse. Nu fik klassen fire dage til at bygge musikinstrumenter og komponere deres egen musik, som blev opført til en afslutningskoncert på skolen fredag d. 25. maj, og dagen efter i Thisted.


De første to dage blev der målt ud, savet, banket, filet og tilpasset på skolens værksted. Temaet var vinden og stranden, så instrumenterne skulle bruge vinden, luften og stranden: Der blev bygget blæseinstrumenter, uroer som kunne bevæge sig med vinden, mundbuer og en kæmpe lithofon af strandens sten.


Gradvist begyndte eleverne at udforske deres musikinstrumenter. De første små musikalske mønstre fik liv, blev øvet og udviklet videre til længere musikalske sekvenser. Gruppernes sekvenser blev sat sammen til et langt musikalsk forløb. Dertil kom et nyt instrument;: Et kæmpe støvsuger-båthorn, der som en stor damper, spillede hele skolen op, når støvsugeren blev sat til – sikke en lyd!


Fredagen blev brugt til at pudse hele koncertforløbet af, og kl. 12 mødte hele skolen op for at høre det flotte resultat.


Lørdag blev elevernes små kompositioner sat sammen på en ny måde, da de blev flettet sammen med de kompositioner som nogle af musikskolens talentelever havde lavet: En klaverduet, en klavertrio og en bratsch-solo. Hele koncerten med live-optræden af eleverne fra Hanstholm og Thisted, og videoer af koncerterne fra Torshavn, Nuuk og Reykjavik, blev fremført til forældre og andre interesserede, og streamet direkte på nettet, så deltagerne fra de andre nordiske lande kunne følge med. Koncerten var en dejlig afslutning på hele musikstafetten, hvor alle fire mødtes i en virtuel verden. Stor tak til Kulturrummet for at gøre det muligt.


Det var nogle meget glade og stolte børn og unge, som gik hjem efter koncerten den dag. For nogle af eleverne var det første gang de havde optrådt på en rigtig scene, flere havde bekæmpet deres sceneskræk, og glæden og stoltheden var ikke til at tage fejl af.


Tak til ledelse, lærere og elever fra Hanstholm Skole, især Anna Pedersen, Kulturrummet i Thisted, Eva Sjælland, Irene Søndergaard Christensen, musikstuderende fra læreruddannelsen i Nr. musik og Andreas Molbæk.


Du kan finde projektet på Facebook.

Find links til hjemmesider om instrumentbygning og komposition.

Videoer af lytte-optage-forløb og bygge-spille-forløb findes på forsiden.

Indledende kompositions-eksperimenter i Hanstholm:

Afslutningskoncert fra Hanstholm:

Uddrag fra koncert på Kulturrummet i Thisted, med musikskolens talentelever:

Hør to af de danske elevers lydoptagelser:


De danske stafet-ord som blev sendt videre til Færøerne:

OM OS

Eva Fock – Ears Wide Open

Ingeborg Okkels – Lydværk

Mogens Christensen – Mogens Christensen