DSC00301
DSC00299
i- blæsDSC00195
i-DSC00239
instDSC03956
IMG_3774_edited1
DSC09913


GENBRUGSLYDE

I workshoppen her kombinerer jeg bygning af musikinstrumenter med overvejelser om fysik/natur & teknologi....Hvad skal der til for at lave lyd med strenge, luft og membraner? Hvordan kan vi ændre tonehøjden? Hvofrdan kan vi gøre instrumentet ktaftigere? Kan vi også ændre klangen?


Eleverne arbejder innovativt og kreativt med musik og håndværk & design, når de skal bygge deres egne instrumenter. Samtidig bruger de en naturvidenskabelig indgang til musik – svingningerne i selve lydskabelsen, hvordan vi opfatter lyd, instrumenters  opbygning, matematikken bag stemningsidealer, materialernes egenskaber mm – til at løfte de musikalske refleksioner om hvad de hører og hvorfor. 


HVORFOR?

For at give eleverne:

... indsigt i klangens fysiske virkemåde og en forståelse for de æstetiske valg der ligger til grund for musikinstrumenters udformning  i en kunstnerisk dialog.

... et tværfagligt syn på musik som inddrager håndværk, design, antropologi, natur og teknik i musikskabelsen. 

... musikalsk nysgerrighed og store ører, en bredere referenceramme når de skaber og lytter til musik i fremtiden.

... inspirere til en legende tilgang til musik. Derigennem styrkes elevernes tro på sig selv og på evnen til at fæstne interesse for det ukendte.


PRAKTISKE DETALJER


Timefordeling: Workshoppen arrangeres som heldagsforløb og helt op til en temauge, hvis der er ønske om mere fordybelse. Vi aftaler det lokalt. 

Tidspunkt: Kontakt mig, så finder vi et egnet tidspunkt.

Ramme: Jeg leverer indholdet og de fleste materialer og værktøj, men forventer at skolens lærer/lærere er med i timerne. Hvis skolen ønsker at beholde de instrumenter eleverne laver, kan der blive tale om en merbetaling,

Fag: Jeg samarbejder gerne med både musik-, håndværk & design-, historie-, og naturfagslærere, så erfaringerne forankres på skolen i fremtiden. Musik er omdrejningspunktet. De øvrige fag kan spille en større eller mindre rolle. 

Sted: Forløbet gennemføres på skolen - inde eller ude. 

Eksamen: Hvis forløbet bookes som del af et valgfag, hjælper vi gerne med ideer til eksamensrelevans.

ILL4-ballon og lur
instDSC_0806
instDSC_0969
instDSC_0972
instr-DSC01617 kopi
intro-instDSC03954
intro-PTAM
DSC00299_edited1
DSCN1360

HVEM ER JEG?

EVA FOCK - indehaver af firmaet Ears Wide Open - musikantropolog og meritlærer i håndværk & design, billedkunst og musik. Jeg arbejder som projektudvikler på grundskoler, gymnasier m.m.m., og har lavet undervisningsmaterialer og formidlet musik med udsyn gennem en årrække. De seneste år har instrumentbygnings-projekter fyldt meget, i Danmark, men også i udlandet (Egypten, Grønland, Færøerne og Island). Jeg er meget optaget af flerfagligheden omkring musikfaget.