EARS WIDE OPEN tilbyder kurser og workshops for undervisere og studerende.....hvor musik og lyd står i centrum, men hvor mange fag kan spille sammen. For musik og lyd er en del af vores liv .... som lyd-sanseindtryk, naturvidenskab, historie, fortællinger, håndværk, visualiseringer, udeliv, kunst og æstetik, kreative processer ... 


Mine workshops bygger på erfaringerne fra mine projekter. Den underliggende idé er afprøvet med elever og undervisere, ofte i samarbejde med eksterne aktører som musikere, komponister, museumsmedarbejderer, naturvejledere etc., da det er der, i mødet med andre fag og faggrupper, at magien opstår:


Som når jeg bestiller nye værker for skoleklasser hos unge danske komponister, så der skabes et nyt repertoire for skoleklasser, som egner sig for både spille-erfarne og ikke-erfarne.

Som når musikundervisningen rykkes udendørs, og foldes ud til at rumme historie, naturvidenskab, dansk, billedkunst

Som når arkæologer og musikere er med til at omsætte oldtiden til lyd .... naturens lyde, datidens instrumenter og materialer, datidens situationer.... en kombination af dramatiserede fortællinger, nye improvisationer, håndværksovervejelser og lytning.

Som når science-folk er med til at forstå hvorfor et instrument gir den lyd det giver, og hvad det betyder, når vi ændrer konstruktionen, eller når de er med til at stille skarpt på lytningen, for at forstå naturen og dens materialer.


Det er erfaringer fra disse projekter jeg deler på mine kurser og workshops, suppleret med vejledninger og praksisforslag.  Ideerne er kun ideer....mine kurser og workshops tilpasses altid målgruppen.

Lyden af oldtiden

På baggrund af et projektsamarbejde med Museum Midtjylland, Ertebøllecentret/Vesthimmerlands Museum, Museum Sønderjylland, lokale musikskoler, professionelle musikere og skoler, formidles ideer til, hvordan dansk oldtid kan danne ramme om tværfaglige undervisningsforløb som både er historiske og relevante for en nutidig kreativ tilgang. 

Se, læs og hør mere om projektet her.

Sammenspil med et twist

KonstrukSoni et kunstnerisk-pædagogisk projekt som har til formål at skabe nysgerrighed blandt børn og unge om ny dansk kompositionsmusik, vække deres musikalske undren, og interesse for musikalsk medskaben.

Med afsæt i projektet og andre erfaringer med grafiske partiturer, instrumentbygning og komposition i klasse-rummet, introduceres ideer til en anderledes sammenspilsundervisning for hele klasser. Se mere om projektet her.

Lydkasser og materialer

At lave lydkasser er en pædagogisk idé som favner mange muligheder. Ideen kan tilpasses meget forskellige aldersgrupper, fra de yngste til de ældste.

På kurset introduceres idé, teknik og pædagogiske overvejelser om lyd, materialer og rum.

Lydkasserne kan også være en del af en materialeudforskning, hvor konkrete genstande (som sten, ben, keramik, is).....materialer fra et (geografisk) sted, elementerne (som jord og vand...), eller bare mangfoldigheden af forskellige materialer....bliver det gennemgående benspænd. Læs mere om den idé her.

Byg lyden

Hvor stort et horn kan man lave? Hvor lange strenge kan der arbejdes med? Hvilken klangkassen kan der bruges? Hvilke materialer kan vi bygge med?

På baggrund af erfaringer fra skoleworkshops præsenteres overvejelser om instrumenttyper, skaleringsmuligheder, materialer, skalaer etc. ... Og hvad der skal til for at ændre lyden. Se mere om at bygge lyden XL her.

Ud med musikken

Hvordan kan musikundervisningen rykke ud? ... Ud i skoven, ud til stranden, ud i parken, ud i skolegården....UD.

Med inspiration fra verdens mangfoldighed af udendørs instrumenter, og egne ideer, ser vi på naturens materialer (eller lokale overskudsmaterialer fra virksomheder), og skaber instrumenter til lands, til vands og i luften. Vi taler om instrumenternes konstruktion, om fysikken bag lyden, om steder, myter og musikkens funktion. Se mere om musikundervisning udendørs her.

HVEM ER JEG?

EVA FOCK - indehaver af firmaet Ears Wide Open - musikantropolog og meritlærer i håndværk & design, billedkunst og musik. Jeg arbejder som projektudvikler på grundskoler, gymnasier m.m.m., og har lavet undervisningsmaterialer og formidlet musik med udsyn gennem en årrække. De seneste år har instrumentbygnings-projekter fyldt meget, i Danmark, men også i udlandet (Egypten, Grønland, Færøerne og Island). Jeg er meget optaget af flerfagligheden omkring musikfaget.