Lyt med øjnene - se med ørerne

   Lærervejledning


INDHOLD:

Baggrund > 

 • Indledning
 • Idé
 • Formål
 • Praktiske oplysninger 


Så går vi i gang > 

 • Lærerintro


A) Speedtegning > 

 • Elevintro
 • Lærerintro


B) Billedsamtale - egne billeder > 

 • Elevintro
 • Lærerintro


C) Billedsamtale - kulturens billeder > 

 • Lærerintro
 • Elevopgaver
 • Information om stilarten ligger som separate dokumenter.
  1. Amerikansk minimalisme
  2. Persisk safavide-dynasti
  3. Italiensk barok-galant periode
  4. Bakuba fra Zaire
  5. Kinesisk Ming-periode


Og så videre...> 

  • Forslag til videre arbejde
  • Elevintro
  • Lærerintro


  Baggrund


  INDLEDNING:

  Forløbet er planlagt til 4-6. klasse, men kan også bruges på andre klassetrin. Det kan gennemføres som et rent billedkunst-forløb eller i samarbejde med musikfaget. 


  Forløbet kan gennemføres i et enkelt modul, men længere tid vil muliggøre mere faglig fordybelse. Tilsidst kommer nogle forslag til ideer til opgaver og emner som kan  ligge i forlængelse af forløbet.


  Mål:

  At eleverne får udviklet et begrebsapperat til samtaler om non-figurativ kunst, redskaber til at kigge på forskellige billedtyper og udtryk.

  At eleverne bevidstgøres om mønstre som en del af deres hverdag.

  At eleverne får erfaring med at tegne nonfigurativt, med brug af forskellige materialer.

  At eleverne møder kunstneriske udtryk fra forskellige dele af verden og forskellige historiske perioder.

  At eleverne oplever og erfarer potentialerne ved en multimodal tilgang.


  Idé:

  Ideen til forløbet har flere afsæt:

  1) Vi bliver påvirket af den musik vi lytter til, i det hele taget og i billedkunst. Så hvorfor ikke bruge denne påvirkningskraft til noget interessant også i billedkunst?


  2) Op gennem historien og over hele verden har kunstnere udviklet sig i en fælles dynamisk udveksling. Malere og musikere har kendt hinanden, været en del af det samme miljø, påvirket hinanden, måske endda arbejdet på tværs. Så lad os stille skarpt og se på non-figurativ billedkunst og musik fra samme tid og sted. Kan de to udtryksformer understøtte en fælles samtale? 


  3) Musik og billedkunst har et stort fagsprog fælles. Vi taler alle om rytme og puls, tempo og tæthed, komposition, forgrund og baggrund, motiver og ornamenter .... listen er meget længere. Så måske det kan hjælpe nogle elever i gang med deres analyser og billedsamtaler, hvis de lytter og kigger samtidig, og dermed nemmere kan hente indtryk og begreber fra begge verdener.  


  4) Det kan være svært at indtænke kulturel mangfoldighed og fjerne egne i undervisningen på en ligeværdig måde. I forløbet her er alle lige, og vi bruger de samme analysebegreber til alle eksempler, nær og fjern, gammel og nutidig.


  5) Vi fokuserer på nonfigurative billeder fordi det giver mulighed for at fokusere på et præcist fagsprog til fordel for samtaler om følelser og handling. 


  Praktiske overvejelser:

  Papir:

  Til opgave A: 5 stk. A-papir pr. elev.

  Hvis I arbejder videre med at eleverne tegner til musikken, eller de arbejder videre med deres mønstre, kan det være en god idé at skære kvadratiske, runde og trekantede stykker til, så eleverne bliver inspireret af andre flader end det dominerende A4-format. Det kan gøre det sjovere bagefter at sætte mønstrene sammen til suiter eller andet.

  I kan også farvet papir som kan bruges til enten mønsterklip eller i stykker.


  Skrivetøj:

  Til opgave A:Tusch eller farveblyant i de 5 farver.

  Til senere opgaver: Her kan det være en god idé at lade eleverne veksle mellem langt flere muligheder: Kraftig blyant, flydende tusch, papirklip m.m.


  Så går vi i gang


  Til læreren:

  • Læg 5 stykker A3-papir samt tusch/farveblyanter (grøn, blå, gul, rød og sort) klar til hver elev. 
  • Forklar kort eleverne hvad forløbet handler om (se indledning).
  • Brug computer, ikke mobil, til at vise billeder og opgaver. Tjek at lyden virker. Start med at skalére siden, så det første billede ca. udfylder skærmens højde. 
  • Når I er klar til at starte scrolles ned til opgave A.

   OPGAVE


   Speed-tegning

   A


   INTRO TIL ELEVERNE:

   • Om lidt får I 5 stykker papir + 5 farvede tuscher eller farveblyanter.
   • Start med papir nr. 1 og den farve som hører til. I skal bruge forskellige farver hver gang!
   • Om lidt spiller jeg 5 musikeksempler for jer. Det er fem meget forskellige slags musik, det kommer fra forskellige steder i verden. Det lyder måske lidt uvant. 
   • Når musikken starter skal I først lytte lidt, inden I begynder at tegne, fornemme musikken. Dens karakter og udtryk.
   • I skal tegne mønstre - NON-FIGURATIVT. Altså ikke noget som LIGNER noget. Igen juletræer eller mennesker, selvom I tænker på det. Det kan være musikken lægger op til uendelige cirkler, små figurer/mønstre – gentagne eller med variationer, skarpe streger, snoede eller kantede linjer… Lad musikken styre jeres hånd. Overvej.
   • Der er ikke noget RIGTIGT eller FORKERT.
   • Har I nogle spørgsmål?


   Til læreren:

   • Når alle er klar så tryk på ikonet ved eksempel 1. Eleverne får ingen yderligere forklaring på hvor musikken kommer fra. Alle eksempler er ca. 90 sek. lange. 
   • Lad eleverne høre det én eller to gange, alt efter hvad de ønsker.
   • Gå derefter direkte videre til eksempel 2, uden at snakke en masse om det de har lavet - det kommer senere. HUSK AT SKIFTE FARVE TIL HVERT EKSEMPEL.
   • Når I er færdige med alle 5 eksempler, går I videre til B)

     OPGAVE

     Billedsamtale

     - egne billeder

     B

     Til læreren:

     Lad eleverne sætte sig to og to. De skal sammen se om der er noget der er fælles for tegningerne med den samme farve. Og de skal finde ét begreb som beskriver de to tegninger. Når de er færdige med én farve, går de videre til den næste.


     Nu skal eleverne skrive deres ord på post-it, og hænge dem og tegningerne op på væggen - eller lægge dem på gulvet eller jorden. 


     Med afsæt i elevernes ord tales deres iagttagelsaer og beskrivelser ind i en mere  fagkorrekt terminologi. Herved oplever de at deres egne iagttagelser har værdi.

     Fagbegreberne hentes i et non-figurativt fagsprog. Samtalen kan f.eks. handle om:

     • Rytme, tæthed, bevægelse, flade, retning,
     • Mønstre, gentagelser, variationer, former
     • At finde struktur og komposition.

     Men også...

     • Hvad musikken inspirerede med.


     Her er ikke noget korrekt facit og samtalen skal ikke være en kvalitetsvurdering i forhold til tegneteknik eller genkendelighed.


     ELEVOPGAVE:

     • Tal sammen to og to om billederne, kig på hver farve for sig.Overvej om der er noget der er fælles for tegningerne? Find et begreb som passer til hver farve.
     • Sæt ordene på tavlen med en post-it.

     OPGAVE

     Billedsamtale

     - om kulturens billeder

     C

     Til læreren:

     Nu er det tid til at tage et andet greb på emnet. På videoerne er musikken blevet kombineret med billeder fra samme tid og sted, som eleverne nu skal kigge på og tale om. 

     Der er:

     • Fem billeder
     • Fra fem forskellige steder i verden
     • Fem forskellige historiske perioder
     • Fem forskellige stilarter
     • Og fem lydeksempler fra samme tid og sted


     Lav fuld skærm mens musikken spiller, så I kan se billederne. Tryk escape bagefter, så lukker den igen.


     Spørg eleverne hvordan de vil beskrive billederne, ét ad gangen. Tag jer god tid og brug begreberne fra opgave A. Tal f.eks. om komposition på flade, retning, tempo og rytme. Om fylde – om det er kraftigt eller spinkelt. Om linjer, former, mønstre. Om gentagelser og variationer. mmm.....

     ELEVOPGAVE:

     • Nu skal I høre musikken igen, men denne gang skal I ikke selv tegne, nu skal I lytte og samtidig se på nogle billeder som er lavet samme sted som musikken, og fra samme tid.
     • Hvordan vil I beskrive billedet? Brug gerne de ord vi lige har talt om.

     C/1

     Amerikansk minimalisme, 1960'erne

     Billede: Sol Lewitt: 'Linjer, farver og deres kombinationer' 

     Musik: Philip Glass: 'Rubric'

     C/2

     C/3

     C/4

     C/5

     Safavide dynastiet i Persien (Iran),1600-tallet

     Billede: Mosaik fra Eman-moskeen i Isfahan, Iran

     Musik: Klassisk persisk musik: 'Dastgah Mahour'

     Italiensk barok/galant stil, 1700-tallet

     Billede: Knipling fra Venedig

     Musik: Dominico Scarlatti: 'Sonata i A-dur'

     Bakuba fra Zaire, 17-1800-tallet

     Billede: Bakuba-tekstil fra det nordlige Zaire

     Musik: Mompele - hoforkester

     Kinesisk Mingdynasti fra 15-1600-tallet

     Billede: Tuschtegning af Xu Wei: 'Bambus'

     Musik: Qin-stykke: 'Vilde gæs lander på en sandbanke'

     Og så videre.....

     ELEVOPSAMLING:

     Hvordan har det været at løse opgaverne? - Hvorfor?

     Hvad har været sjovest? - Hvorfor?

     FORSLAG TIL VIDERE ARBEJDE:

     1) Udvikling af tegningerne

     Efter at eleverne nu har set billederne, får de en ny mulighed fror at tegne til musikken. Lad dem tegne på papirstykker af forskellig form og størrelse.

     Overvej at bruge forskellige tegneredskaber og udtryk: Flydende tusch, papirklip, udskårne mønstre m.m.


     Eller...


     Lad eleverne vælge ét af deres egne skitser fra opgave A. Lad dem arbejde videre med ideerne derfra. De kan også låne ideer fra hinanden...

     Lad dem tegne på papirstykker af forskellig form og størrelse. Igen...overvej at bruge forskellige tegneredskaber og udtryk: Flydende tusch, papirklip, udskårne mønstre m.m.


     2) Suiter

     Nu skal ideerne sættes sammen til friser. denne del kan kombineres med at de ser eksempler på friser fra forskellige dele af verden. Tal f.eks. om de forskellige deles kvaliteter og egenskaber, om kontraster og symmetrier. 

     AFSLUTNING:

     Udstilling

     Eleverne udvælger de værker som skal udstilles. Her er plads til en billedsamtale om valg.

     Billederne ophænges - overvej om det skal være i en gang, et klasselokale eller et andet sted på skolen.

     I forbindelse med ferniseringen præsenterer eleverne deres billeder - enten med små billedtekster eller mundtligt.