:

UD MED MUSIKKEN

Natur og kultur har altid præget hinanden. I workshoppen her bygger vi musikinstrumenter inspireret af ideer fra nær og fjern, af instrumenter som er bygget i og af naturen. Nogle ideer er hentet blandt regnskovens strengeinstrumenter og trommer, andre ideer er hentet i vores historie. Sammen udforsker vi naturens lyde og materialernes muligheder. 


TANKER OG SPØRGSMÅL:

 • Musik er produkt af de materialer vi har til rådighed....  Hvilke materialer har vi haft til rådighed i Danmark i stenalderen? Hvilke instrumenter lavede vi dengan? Og hvordan har de mon lydt?
 • Kan vi hente inspiration fra instrumenter fra andre dele af verden?
 • Hvad kan vi bruge som erstatning for materialer vi ikke har?
 • Kan vi med innovation og kreativitet udvikle vores egne instrumenter af moderne materialer?
 • I musik er vi inspireret af de lyde vi omgiver os med. Hvordan lyder der, der hvor vi er? Hvad kan det bruges til? Vi vil lytte til naturen og der hvor vi er, og skabe vores egen musik .
 • Vi skaber lydkilder og musik til de steder vi er, inde og ude, stort og småt, i vind eller regn, til forskellige funktioner og budskaber.
 • Lyd er resultatet af fysikkens spilleregler. Det kan iagttages, forstås, afprøves og udforskes gennem praksisopgaver.


PRAKTISKE DETALJER


Timefordeling: Besøget arrangeres som halvdagsforløb på to moduler (3 timer), men kan udvides, hvis der er ønske om mere fordybelse. Vi aftaler det lokalt. 

Tidspunkt: Kontakt mig, så finder vi et egnet tidspunkt.

Ramme: Jeg leverer indholdet, men forventer at skolens lærer/lærere er med i timerne. 

Materialer: Jeg medbringer materialer. Hvis skolen ønsker at beholde de instrumenter eleverne laver, kan der blive tale om en merbetaling,

Fag: Jeg samarbejder gerne med både musik-, håndværk & design-, historie-, udeskolelærerne og naturfagslærere, så erfaringerne forankres på skolen i fremtiden. Musik er omdrejningspunktet. De øvrige fag kan spille en større eller mindre rolle. 

Sted:  Forløbet kan gennemføres på skolens udeområde eller et naturområde i nærheden. 

  FORSLAG TIL FÆLLES MÅL

  For musik valgfag

  • viden om spillemåder og spilleteknik på instrumenter
  • fremføre musik for andre
  • komponere og arrangere enkle musikstykker og anvende enkle notationsformer.
  • deltage med lydhørhed i sammenspil
  • kan anvende notationsformer i musikudøvelse.
  • Eleven kan forholde sig nuanceret til musiks funktion og betydning i medie


  For musikfaget efter 4. klassetrin

  • vise kendskab til musikinstrumenters lyddannelse og genkende deres klang
  • samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge, bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier
  • deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse
  • anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer
  • anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde
  • skabe lydillustrationer over fortællinger, tekster eller billedforløb
  • udføre enkle improvisationer som del af et musikalsk forløb
  • arrangere enkle musikalske forløb sammen med andre


  For fysik

  • undersøge lyd.
  • formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.
  • indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag.
  • konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde
  • beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.
  • forklare, hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og udvikles.
  • forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.


  Desuden tilgodeser workshoppen mål inden for det tværgående emne: Innovation og entreprenørskab, fordi eleverne får erfaring med og mod på selv skal finde løsninger på konkrete udfordringer. Med opgaverne gives der plads til både trygt at løse de usædvanlige men også konkrete byggeopgaver, og mulighed for at bidrage selv, for de elever som har overskuddet. Kreativitet og handling går hånd i hånd, og opgaverne knytter sig til konkrete sociale og kulturelle musikalske aktivitetsrammer. 

  tromme-blæs
  udeskole12107930_1506241613027630_4005622941140887730_n
  intro-instDSC03501
  _1010795-kopi
  _1010821-kopi
  P1010720-kopi
  DSC01091-kopi
  DSC01096-kopi
  DSC01111-kopi
  DSC01122-kopi
  DSC01082-kopi
  DSC03523
  DSC03530
  _1010804-kopi
  instDSC03512
  tromme-fløjte
  xylofon1
  jordbue1
  xhorn_1030763
  xmundbue_1030719
  xrasler_1030727

  HVEM ER JEG?

  EVA FOCK - indehaver af firmaet Ears Wide Open - musikantropolog og meritlærer i håndværk & design, billedkunst og musik. Jeg arbejder som projektudvikler på grundskoler, gymnasier m.m.m., og har lavet undervisningsmaterialer og formidlet musik med udsyn gennem en årrække. De seneste år har instrumentbygnings-projekter fyldt meget, i Danmark, men også i udlandet (Egypten, Grønland, Færøerne og Island). Jeg er meget optaget af flerfagligheden omkring musikfaget.