SKOLEWORKSHOPS


Ears Wide Open tilbyder workshops til skoleklasser, gymnasieklasser, musikskoler, naturskoler, efterskoler, højskoler, biblioteker, museer m.m.....

Workshops hvor musik og lyd står i centrum, men hvor mange fag kan spille sammen; for musik og lyd er en del af vores liv .... som lyd-sanseindtryk, naturvidenskab, historie, fortællinger, håndværk, visualiseringer, udeliv, kunst og æstetik, kreative processer ...

Workshops hvor udsyn er en vigtig drivkraft for innovation, kreativitet og musikalsk nyserrighed.


En del af skoleworkshoppene omfatter instrumentbygning, men de handler om meget mere end det. De handler om at skærpe lyttebevidsthed, starte samtaler om hvad musik er, hvordan vi taler om lyd og musik, og hvad vi bruger musik til. Forløbene handler om kendskab til musikinstrumenter, instrumenterne historie og spilleteknikker, og om at spille sammen. De handler om at have ejerskab til musikkens klang, og om at arbejde med musik udendørs. Og så handler de om at skabe, undersøge, udforske og afprøve.


Musikfaget står i centrum, men musik spiller tæt sammen med fag som fysik, matematik, håndværk & design, historie geografi, dansk og billedkunst. Hvorfor ikke bruge flere fag til at vække elevernes forståelse for musik ... samtidig med at de lærer det de skal i de andre fag? - Jeg kalder det 'Gør hvert fag til et musikfag'! ... Det er en win-win-situation.


Hvis eleverne selv skaber musikken, bruger jeg gerne grafisk notation til at fastholde ideerne og som ramme for elevernes værk. Kompositionerne kan være skabt til en særlig funktion eller et sted. På den måde er der mulighed for at skabe nyt men samtidig trække på referencer fra hvordan vi bruger musik mere generelt. 


Mange workshops kan eller skal gennemføres udendørs, så de kan styrke musikundervisningen netop her i coronatiden.


Læs reaktioner fra elever og lærere nederst på siden.

Hvilke musikinstrumenter havde vi ... i Danmark i stenalderen? 


Musikinstrumenter er resultatet af menneskelig innovation, til alle tider, alle steder i verden. Vi har brugt de materialer vi havde til vores rådighed. Og dengang var det især knogler, skind, træ, sten og planter. 


Inspireret af fund fra forskellige steder, prøver vi at lave instrumenterne og spille på dem, taler om materialer  og hvad vi bruger musik til.


Forløbet afvikles udendørs. 

Hvor stort et horn kan vi lave? Hvor lange strenge kan vi arbejde med? Hvilken klangkassen kan der bruges? Hvilke materialer kan vi bygge med?

Sammen udforsker vi instrumenttyper, hvor store vi kan lave dem... og  overvejer hvorfor de lyder, som de lyder. Og hvad der skal til for at ændre lyden.

Vi bygger strengeinstrumenter, blæse-instrumenter, slagtøj ... inspireret af instrumenter fra den ganske verden. Og vi udforsker instrumenternes musikalske kvaliteter og muligheder.


Forløbet kan afvikles både inden- og udendørs. 

Alt har en lyd....en smuk lyd, en spændende, overraskende, skræmmende, grim, fortabt, glad lyd.
Nogle mennesker sanser verden ved at udforske dens lyde, selv kan jeg ikke ikke lade være med at undersøge lyden på ting jeg møder på min vej. Det er en extra dimension på tilværelsen, og den dimension vil jeg gerne smitte eleverne med.

Sammen og hver for sig bygger vi et lydværk...hver sin papkasse, sammen om en lydvæg. Med brug af hverdagsting, skrald eller naturens materialer.


Alle kan trutte! Og det er fantastisk, nærmest forløsende at opleve lungernes luft transformeret til et gjaldende TRUUUT, både for store og små, for de vilde og de stille.

Vi laver instrumenterne selv, med 3D-printede mundstykker kombineret med restmaterialer fra VVS’ere (forskellige rør og fatninger) eller naturmaterialer (horn og træ). Modellerne hentes fra oldtiden, så vi også får lidt historisk perspektiv...For der har altid været blæseinstrumenter. 

Overalt på kloden og gennem alle tider har mennesket lavet mønstre. Meget forskellige mønstre. 


Vi udforsker mønstre i musik og billedkunst, med eksempler hentet fra hele verden og forskellige historiske perioder. Vi hører linjerne, ser pauserne, mærker tiden og skaber vores egne lyd-billeder.


Alle steder på kloden har vio lavet trommer, men de har meget forskellig form, er lavet af meget forskellige materialer, spilles med meget forskellige teknikker og bruges til meget forskelligt. Vi dykker ned i disse forskelle, taler om hvorfor og hvad det betyder. Og vi prøver at bygge nogle forskelle modeller, og skaber vores een musik til forskellige situationer.

Lad os flytte musikundervisningen ud ... ud i skoven, ud til stranden, ud i parken, ud i skolegården....UD.


Derude bygger vi musikinstrumenter, af naturens materialer eller af overskudsmaterialer fra virksomheder i nærheden. Vi taler om instrumenternes konstruktion, om fysikken bag lyden og om musikkens funktion. Vi spiller på instrumenterne og udforsker deres muligheder i uderummet.

Materialer, det være sig konkrete ting (som sten, ben, keramik, is).....materialer fra et sted (som fra stranden, havnen, et geografisk sted), elementerne (som jord og vand...), eller bare mangfoldigheden af forskellige materialer....Materialer er et helt forrygende benspænd, når der skal laves lyd eller bygges instrumenter. 

Skrot og skrald ... på genbrugspladser eller fra lokale virksomheder. Der er masser af ressourcer vi kan omsætte til musikinstrumenter, det handler bare om at finde på. 


Vi bygger instrumenter inspireret af instrumenter fra den ganske verden og fra elevernes egen opfindsomhed. Undervejs udforsker vi instrumenternes musikalske kvaliteter og muligheder.

"Jeg ville aldrig have overvejet at gå så langt tilbage i tiden. Og heller ikke "selv" skabt instrumenter der krævede så meget arbejde. Det vil jeg turde nu."

"Eva er en virkelig dygtig formidler og formår at vække elevernes interesse for et emne de færreste kender ret meget til."

"Lige nu ifbm covid-19, passede forløbet særdeles godt, da vi ikke har mulighed for at spille/synge indendøre." (Kim Larsen, musiklærer på Skolen på Islands Brygge)


"Jeg troede det ville være mere normale instrumenter, hvilket ville have været kedeligt. Men det var det jo ikke."

"Tænk at man bare sådan kan bygge sig et instrument af almindelige ting, så kan jeg jo bare lave et, hvis jeg lige får lyst til at spille!" (Elever i 4. klasse på Skolen på Islands Brygge).


”Mange tak for et fedt forløb, jeg er blevet meget klogere på musikfaget som innovativt fag, og på hvordan musikfaget kan indgå i andre fag, hvis blot man tør at være i en smule kaos.” (Anders Vold, musiklærer på Baunehøjskole)


"Jeg troede simpelthen ikke det kunne lade sig gøre at lave de her instrumenter i naturen. Jeg tænkte nok, ligesom eleverne…’der er nok nogle ’rigtige instrumenter’’. Men at det rent faktisk kunne finde ud af at producere nogle instrumenter, det synes jeg var fantastisk. Og det der med at tage det ud i naturen…’nu skal vi grave et hul!’…’undskyld, skal vi ikke lave musik?’…det synes jeg simpelthen var sådan en fin kombi. At lave det på den måde. Det var imponerende." (Anja Jelbo, lærer på Skolen i Sydhavnen)


"Jeg har med to af mine 5. klasser på Damhusengens Skole haft held til at booke Eva Fock og hendes forløb om oldtidsinstrumenter. Vi var udendørs i 4 lektioner, hvilket i sig selv var skønt, og langt de fleste af eleverne arbejdede engageret og glade med og har også sidenhen tilkendegivet, at det var et sjovt og interessant forløb - "meget sjovere, end vi havde regnet med!". Det var et supergodt forløb!" (Christa Wolf, tysk- og musiklærer på Damhusengens Skole, Vanløse)


"Jeg synes at det var de bedste musiktimer jeg har haft længe. Jeg lærte hvordan man lavede en gammel fløjte. Eva var megaglad, og det smittede af."

"Jeg forventede at vi bare skulle høre hende snakke. Men vi lavede alt muligt sjovt som jeg ikke havde forventet." (Elever i 5. klasse på Damhusengens Skole).


"Wow - er det ikke ligesom en slags fysik?"  (Elev fra Karlemose)

HVEM ER JEG?

EVA FOCK - indehaver af firmaet Ears Wide Open - musikantropolog og meritlærer i håndværk & design, billedkunst og musik. Jeg arbejder som projektudvikler på grundskoler, gymnasier m.m.m., og har lavet undervisningsmaterialer og formidlet musik med udsyn gennem en årrække. De seneste år har instrumentbygnings-projekter fyldt meget, i Danmark, men også i udlandet (Egypten, Grønland, Færøerne og Island). Jeg er meget optaget af flerfagligheden omkring musikfaget.