Lyden af oldtiden


Fra køkkenmødding til orkestergrav


– Fløjtebyggerier og andre lydredskaber fra stenalderen

Hvilke fløjter spillede stenaldermennesker på? 

Hvad brugte de fløjterne og de andre lydredskaber til?

Vi ved det ikke med sikkerhed, men netop den usikkerhed giver plads til nysgerrighed og refleksion. Hermed skaber historien en fin ramme for kreativitet og eksperimenteren i nutiden, og hvem ved hvad der så sker i fremtiden...


I 'Lyden af oldtiden' har vi eksperimenteret med materialer, vi har sammenholdt arkæologernes viden fra danske fund og fund fra vores nabolande, med musikantropologer og lydforskere viden, og med musikernes kunstneriske tilgang. Alt sammen til brug i skoleklasser. Så velkommen til LYDEN AF OLDTIDEN: FRA KØKKENMØDDING TIL ORKESTERGRAV.

Vi har afprøvet 4 slags fløjter: Kuglefløjter, panfløjter, kantblæste benfløjter og blokfløjter. Af ben, træ, ler og siv.  

Sammen med eleverne har vi eksperimenteret med forskellige situationer, især jagtritualer og jagtsignaler fungerer godt. 

Tak til musiklærer Jonas Østergaard Pedersen og elever fra Ranum Efterskole og musiklærer Jens Jeppesen og 4-5. klasse fra Ranum Skole for at deltage i forsøgene.

Workshop med 10. klasse fra Ranum Efterskole på Stenaldercenter Ertebølle om stenalderens lydredskaber og musikinstrumenter.

Workshop med 4-5. klasse fra Ranum Skole på Stenaldercenter Ertebølle om stenalderens fløjter.

Lydvandring med 10. klasse fra Ranum Efterskole på Stenaldercenter Ertebølle om stenalderens lydredskaber og musikinstrumenter.

Vi inddrog også andre af de lydredskaber vi kender til fra stenalderen, fra Danmark og vores nabolande: Brummeren, skrabere, rasler mundbue ... i vores egne udgaver.

Og selvfølgelig sten....i form af lithofoner. For når nu de klinger så godt, mon så ikke nogle har spillet på dem?

FOTO og VIDEO

Fra workshops ved Stenaldercenter Ertebølle, Klosterlund Museum og Museet Sønderskov

Forberedelser

Workshops på Stenaldercenter Ertebølle

Deltagere


Projektleder, musikantropolog og musikentreprenør  Eva Fock

Lydforsker Ingeborg Okkels

Musikere: Fløjtespiller Kiku Day

Percussionist Ying-Hsueh Chen

Vesthimmerlands Museum/Stenaldercenter Ertebølle:

Museumsunderviser og naturvejleder Kim Callesen 

Arkæolog Louise Villadsen

Museum Midtjylland/Klosterlund Museum:

Arkæolog Martin Winter Olesen

Arkæolog Julie Lolk

Museet Sønderskov:

Historiker Nick Schaadt

Arkæolog Anne-Mette Jørgensen

Skoler/uddannelsesinstitutioner:

Henrik Ottosen og studerende, læreruddannelsen i Jelling, UCL

Musiklærer Jonas Østergaard Pedersen og elever, Ranum Efterskole

Musiklærer Jens Jeppesen og 4-5. klasse fra Ranum Skole

Musiklærer Rasmus Pagter Conradsen og elever, Engesvang Skole

Elever og lærere fra Højmarkskolen, Holsted

Hvem gjorde det muligt?


Tak til...

Den Jyske Kunstfond

Statens Kunstfond, Huskunstnerordningen

VILLUM FONDENs opslag Dagslys og frisk luft 2021

Friluftsrådet