Hjem

EARS WIDE OPEN

musikformidling med udsyn

Ears Wide Open formidler musikalsk nysgerrighed, viden, forståelse og oplevelse - med et globalt udsyn.


Ears Wide Open ser med friske øjne på hvad musik er, hvad musik kan og hvordan vi kan bruge musik i undervisningen.


Musik som almen dannelse, som sjov, som kunst, som æstetik, som optræden, udforskning, bevidst lytning, som sang, instrumenter, som natur og kultur. Som noget vi gør, sanser, oplever, udøver, lærer, nyder og hader, overraskes over, forventer, mestrer og prøver.


Verden og musik - mageløs, mangfoldig og samtidig forbundet. Al verdens musik.


Ears Wide Open kan tilbyde workshops, projektsamarbejder, idéudvikling,  konsulentrådgivning og undervisningsmaterialer.

WORKSHOPSI SKOLER, MUSIKSKOLER, MUSEER m.m.


Ønsker du workshops som kombinerer viden, kreativitet og musikalsk opmærksomhed?

Er du på jagt efter ideer til det nye musik-valgfag? 

Eller er der brug for inspiration til tværfaglige forløb med science-fagene, håndværk & design eller udeskole?


Læs om mine workshops


Få ideer til kurser og foredrag

UNDERVISNINGS-

MATERIALER


FORFATTER og PROJEKTMAGER


Prøv nogle af de materialer jeg allerede har lavet...

... eller læs om nogle af de projekter jeg har været involveret i.


Læs om mine undervisningsmaterialer og projekter

Kontakt mig, hvis du har brug for nye perspektiver på din musikundervisning,  hvis du søger nye ideer til workshops, foredrag og kurser, eller I skal have lavet undervisningsmaterialer til et projekt.

Foto: Thomas Howalt Andersen

Bag Ears Wide Open står Eva Fock, cand.mag i musikvidenskab fra Aalborg Universitet, magister i musiketnologi fra Amsterdam Universitet og en med undervisningskompetence i Håndværk og Design i folkeskolen.


Eva kombinerer forskningsbaseret viden med formidling og ser med friske øjne på hvad musik er, hvad musik kan og hvordan vi kan bruge musik i undervisningen og i livet.   Læs mere om hvad jeg har lavet.

INTERNATIONALE SAMARBEJDER


PROJEKTLEDER


Verden er stor og musikkens verden er mang-foldig, så hvorfor nøjes med det nære, når du kan få resten med også? 


Det globale og det lokale kan spille sammen på mange måder, globalt udsyn kan skabe lokal indsigt:

En kammermusikfestival eller elektronisk festival kan OGSÅ omfatte musik fra andre   dele af verden. Og blive beriget af det.   

Hofmusik er ikke kun noget det Kongelige Kapel spiller, det kan OGSÅ hentes fra andre kontinenter. Og der bliver OGSÅ lavet ny musik af komponister i fjerne egne.


Måske du får inspiration til at se verden i et nyt perspektiv...


Læs om mine internationale projekter

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

Kontakt: Eva Fock email: e.fock[at]adr.dk    Tlf. +45 21783925