Kangillinguit Atuarfiat, Nuuk

Havnen binder os sammen, både i fortiden og i nutiden. I gamle dage brugte vores forfædre havnen som et sted for at byde gæster velkommen, fangere eller konebåde, med trommedans og sang. Trommen sendte vibrationer ud i atmosfæren – i havet og himlen. I dag bruger vi andre kanaler, andre lyde, men vi kommunikerer stadig med verden omkring os.


Den 23. marts 2018 afsluttede 8.A på Kangillinnguit Atuarfiat en spændende uge, hvor de lyttede og optog lyde fra dér hvor de bor i Nuuk, byggede musikinstrumenter af materialer fra havnebyggeriet i Nuuk og komponerede deres egen musik.


Elevernes egne lydoptagelser af havn, hav, is, ravnesnak, biler og den knasende lyd af grønlandsk sne, smeltede sammen med lydoptagelser af tunneler og bølger, lavet af unge fra Hanstholm og Torshavn, og blev til musik, som dannede ramme om afslutningskoncerten sidst på ugen. De grønlandske optagelser blev sendt videre i musikstafetten til næste klasse i Reykjavik.


Med materialer fra det nye havnebyggeri i Nuuk, doneret af Aarsleff, og andre materialer doneret af Stark Byggemarked, skabte de unge deres egne instrumenter. Trommer, klingende rør, fløjter og en slags horn skabte lydindtryk inspireret af gamle havnefortællinger om motorskibenes ankomst, skibsfløjter og –horn, de gamle trommer på kajen som bød rejsende velkommen.


Undervejs blev der lyttet til hvordan de forskellige materialer klinger, overvejet hvilke tonehøjder instrumenterne skulle kunne spille, tænkt i rytmer og motiver, formet rækkefølger - begyndelser og afslutninger - alt sammen samlet i én lang skabende proces, i ét stort samarbejde.


Enkelte elever lavede elektronisk musik som prøvede at genskabe lyden af is. Studerende fra læreruddannelsen byggede kæmpe strengeinstrumenter, som blev brugt af eleverne i den afsluttende koncert i minihallen på skolen, hvor skolens øvrige elever og forældrene fik mulighed for at høre resultatet fredag eftermiddag. Strengene blev suppleret afde  elektroniske skvulp af isskosser og udvalgte grønlandske ord, som blev reciteret som talekor: Tulukkat – Siku kuuppaluttoq – Aputit qaqqulaartut....Også ordene rejser videre til Island.


Det var en fantastisk uge med store udfordringer og sejre, hvor eleverne i fællesskab skabte et unikt musikalsk forløb, og hvor hver enkelt elev udgjorde en unik og uundværlig brik i det endelige puslespil. Her smeltede lyttebevidsthed, naturvidenskabelig nysgerrighed, håndværk, kunstnerisk kreativitet og fordybelse sammen...


Tak til ledelse, elever og lærer Grethe Rosing fra Kangillinnguit Atuarfiat, til lærere og studerende fra læreruddannelsen, Qassi, Ilinniarfissuaq, i Nuuk og Andreas Otte, til Kenneth Horsbrugh og Miki Fleischer fra Nuuk Musikskole og til Laurits Jongejan.Du kan finde projektet på Facebook.

Find links til hjemmesider om instrumentbygning og komposition.

Videoer af lytte-optage-forløb og bygge-spille-forløb findes på forsiden.

Afslutningskoncert fra Nuuk:

Lærerstuderende fra Nuuk byggede kæmpe-strengeinstrumenter og komponerede i en mini-workshop:

Hør to af de grønlandske elevers lydoptagelser:

Hør de unges egen elektroniske komposition:

De grønlandske stafet-ord som blev sendt videre til Island:

OM OS

Eva Fock – Ears Wide Open

Ingeborg Okkels – Lydværk

Mogens Christensen – Mogens Christensen
Tak til Aarslef og Stark for materialer: