OPGAVE 60 / Rytme

Rytme


Forslag til opgave:

A) Lyt nøje til et udvalgt stykke javansk gamelanmusik (eksempelvis Singanebah eller kebogiro). Hvor mange slag er der mellem hvert gongslag? Hvor mange gongslag i stykket? Hvor mange gange gennemspilles stykket? Hvilken bentuk bruges? Hvornår er det accelerando, hvornår ritardando? 
Hvis der skiftes tempo, i hvilken gatra og gongcyklus sker det?
Hvordan slutter stykket?

I skal være opmærksomme på, at man ikke kan høre gong-slag på hverken mobiltelefoner eller bærbare computere. Højtalerne er ikke gode nok!

B) Prøv at spille et kolotomisk mønster fra hhv. gagaku og gamelanmusikken (se s. 218 og 219 i bogen)). Hvad er lighederne, hvad er forskellene?


C) Sammenlign Charabale-noden s. 147 i bogen) med notationen her.
Prøv at synge begge udgaver - er der nogen forskel? Beskriv forskellene.


E) Prøv at sætte en kendt sange ind i en kolotomisk ramme, med en rytmisk tegnsætning.