KOLOFON


Eva Fock

På Tværs af Musik

Copyright © 2011

Eva Fock & Edition Wilhelm Hansen AS, København

WH31137

Webredaktør: Eva Fock

www.musiketnologi.dk


Layout: Tilde Burrows

Forlagsredaktion: Jakob Faurholt

Edition Wilhelm Hansen AS

Bornholmsgade 1A

1266 København K


Projektet er støttet af Egmont Fonden


Der er fra forlagets side gjort alt for at indhente tilladelse til at benytte fotos og illustrationer i denne bog. Skulle det ikke være lykkedes os at kontakte den rigtige rettighedshaver, og ophavsretten således er blevet krænket, er det sket utilsigtet. Eventuelle krav der måtte fremsættes i den forbindelse vil naturligvis blive honoreret som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen.

Bogen kan købes på Wilhelm Hansens Webshop