VEJLEDNING


Hjemmesiden her er et supplement til bogen ‘På Tværs af Musik’. Den følger bogens opbygning og de henvisninger, som findes i bogen:


                      Del1:  Fem emnekapitler (1-5) - bogens første del.

                      Del 2: Tre kapitler (6-8) om ’På Tværs’-modellen

                                  Et kapitel (9) om opbygningen af undervisningsforløb


På siden her præsenteres forslag til opgaver til de forskellige kapitler og et stort antal supplerende materiale med billeder, lyd- og videoeksempler, som kan streames, samt tekster og noder – nogle på siden, andre som link i pdf-format.


Kommentarer og ideer modtages meget gerne. Et internet-materiale er jo dynamisk, så det er muligt at rette og tilføje nye ideer hen ad vejen. Så med tiden vil siden her måske indeholde flere ideer til forløb som I, brugere og undervisere, har prøvet gennem årene.


Der benyttes de samme ikoner som i bogen:

Tekst til download:Node til download:Link til video:Opgaver:


Litteraturhenvisninger i materialet referer til bogens litteraturliste. Kun hvis referencen ikke nævnes i bogen, indgår henvisningen fuldstændigt.


Henvisninger til illustrationer er, hvis intet andet er oplyst, til bogen. Henvisninger internt på hjemmesiden vil for figurers vedkommende være tilføjet et ‘sm’ (for supplerende materiale).


Nummereringen af de matematiske formler er tilføjet et ‘w’ (web), når der henvises til formler på hjemmesiden. Hvis intet er oplyst, henvises der til bogen.


Videoklippene er ikke professionelle optagelser, men i de fleste tilfælde feltoptagelser

(suppleret med enkelte familievideoer) som ikke oprindeligt var tænkt til pædagogisk videreformidling. Kvaliteten er derfor svingende. Bryllupsvideoerne er ofte kun optaget af en enkelt person, så det har ikke været muligt at optage parallelle aktiviteter på forskellige lokaliteter. De er derfor fragmentariske, men illustrerer ikke desto mindre væsentlige dele af begivenheden.

 

Spørgsmål og nye forslag til materialet kan sendes til mail@earswideopen.dk


Denne adresse kan også bruges, hvis der skulle være interesse for kurser eller workshops i relation til emnet.

 

God fornøjelse med materialet. Jeg håber materialet vil blive brugt og udviklet videre.

 

Eva Fock