OPGAVE 31 / Prøv at spille javansk gamelanmusik

Prøv at spille javansk gamelanmusik

Forslag til opgave:

A)

 • Start med at lytte til eksemplet.
 • Prøv efterfølgende at synge melodien i fællesskab. Det er en ganske enkel og sangbar melodi
 • Her er noden til Lancaran Singanebah :
 • Fortsæt med at tilføje instrumenterne. Glem al om 4/4, et-slag, optakter m.v.
 • Når melodien 'sidder', omsættes den til melodi-instrumenter (fx klokkespil, xylofon, vibrafon, klaver eller synthesizer) og gongslaget placeres (Se talnotation af Singahnebah på nettet). Det kan enten markeres vokalt eller med et instrument som kan illudere en dyb gong (kraftigt med en stor lyd). Gongen falder på det sidste slag i cyklussen (slag 16). Når stykket skal sættes i gang er det en god idé at starte med at tælle tre slag for, og så alle starte på gongslaget.
 • Nu indplaceres også kempul (brug f.eks. en stor tromme med kølle) og kenong-stemmerne (f.eks. et bækken) på 6. 10. og 14. slag (ikke på to-slaget som ligger i skyggen af den forudgående gong). Disse slag får derved en ekstra tyngde. Det er også tonerne på disse slag som er de vigtigste toner (sidste slag i hver gatra), tonerne på øvrige slag er mere en slags melodisk fyldstof. Tilføj også ketuk, en lille dæmpet gong - den kan erstattes af en tromme eller en klangstav hvor lyden straks dæmpes.
 • Melodistemmen fordobles nu (peking-stemmen) på et højereklingende instrument (evt. klaver i en højere oktav).
 • Når det kører, er det tid til at tilføje bonang-stemmerne. Bonang barung spiller sammen med ketuk, bonang panerus skaber en særlig swingende fornemmelse.
 • Gong, kempul, kenong og ketuk skaber den rytmiske frasering. Når det kører stabilt sammen med melodien, gennemspilles stykket to gange (i et tempo omkring 100). Tredje gang laves et kraftigt ritardando. I løbet af kun én gennemspilning halveres tempoet. Ved starten af fjerde gennemspilning, hvor tempoet har fundet et langsomt leje, er det blevet muligt at skifte til melodi II i alle melodiinstrumenter. Kolotomi-instrumenterne fastholder det langsomme tempo.
 • Stykket gennemføres efter formstrukturen beskrevet på sidste side af partituret.
  Man kan som afslutning diskutere eksempelvis hvordan dette at arbejde i lag fungerer. Man kan også optage fremførelse og diskutere resultatet.


B)

Stykket har også et sang-parti. Prøv i fællesskab at synge melodien. Sangpartiet synges når melodien har fundet sit langsomme leje og ophører når der igen accelereres hen mod slutningen.
Her er node til vokalen: