EXTRA 67 / Forslag til undervisningsforløb

Forslag til undervisningsforløb


I det materiale som præsenteres i bogen, ligger muligheder for mange andre undervisningsforløb end de fem som introduceres i bogens første del. Her følger en beskrivelse af yderligere forløb som følger 'På-tværs'-tankegangen, eller alternative ruter gennem materialet.


Rytmer >>


Antydninger af tre mindre forløb:

Stemninger

Formål

Forløbet kan medvirke til at skabe en forståelse af at den vestlige ligesvævende stemning ikke er den eneste i verden, og ikke den eneste matematiske og komplicerede.

Arbejdsform

Forløbet kan indgå som en direkte progression i forhold til arbejde med lyd (fysik), hvor man, efter at have skabt lyde, og efter at have set på klangen, forsøger at forstå principperne bag en styring af tonehøjder - dels som fysisk princip, dels som musikalsk princip.

Ved at 'lege' med stemninger enten på computer, med stemmen, med instrumenter (evt. på baggrund af et forudgående forløb om lyd) forstås sammenhængen mellem musik og matematik. Hvad kan vi høre, hvad kan vi ikke høre?


Organisering af musikken i stemmer og lag

Formål

Kendskab til og forståelse af principperne bag de forskellige kompositionsteknikker kan være et formål i sig selv, en del af et musikteoretisk forløb. Ved at inddrage hele verden som referencerammer bliver begrebernes betydning både udvidet, skærpet og udfordret. Men det kan også indgå som basismateriale i mere praksisorienterede forløb vedr. hhv. komposition og selvudfoldelse.

Præsentationen af de forskellige kompositionsprincipper kan skabe en bredere overordnet ramme for musikudfoldelse som struktureres ud fra forskellige principper, ikke udfra 'prøv at finde på'. Derved er det tanken at der, ligesom med organologien, skabes en pædagogisk og systematisk idé bag deres eksperimenter.
Med denne type forløb er det håbet at der vil være mulighed for at opleve en større musikalsk mangfoldighed som måske vil inspirere nogle af eleverne på længere sigt.

Arbejdsform:

Musikteori - Start med en præsentation af forskellige kompositionsprincipper, som principper. Denne præsentation krydres undervejs med eksempler fra både Vesten og andre dele af verden.
Musikanalyse:

Auditiv analyse, intensiv analyse, nodebaseret analyse af udvalgte eksempler.
Praksis:

eleverne skal prøve kræfter med principperne i praksis, som kompositionsregler og som grundlag for noget de selv skal spille.

Organisering af deltagerne

Formål:

At spille selv er en oplevelse, at spille sammen med andre er en endnu større oplevelse. Ved at beskæftige sig målrettet med måder at spille sammen på stifter eleverne bekendtskab med forskellige former for samspil. Det kan have store pædagogiske perspektiver at lade eleverne prøve de forskellige principper, fordi de har meget store konsekvenser for den sociale omgang.

Arbejdsform:

Præsenter eleverne for forskellige principper (fra 'one-man-one-note' til 'one-man-all-notes'). Eksemplificér principperne både i lyd og billede (grafisk notation eller et mere klassisk nodebillede).
Lad eleverne prøve simple eksempler på de forskellige teknikker. Dette kan dels gøres ved eksempler fra de oprindelige kulturer, dels ved at arrangere populære melodier ud fra de forskellige principper.
Lad eleverne selv arrangere eller komponere ud fra udvalgte principper.
Hvis man ikke lige har et 20 mands gamelan-instrumentarium i musiklokalet er det eksempelvis muligt at lave vokal-gamelan hvor de forskellige kerneinstrumenter synges af enkelte elever eller grupper af elever eller hvor instrumenterne 'oversættes' til instrumenter i klasseværelset.