OPGAVE 68 / Stilhed

Stilhed

Forslag til opgaver:

A) Det iranske forbud mod kvindelige solosangere på scenen, et traditionelt meget populært fænomen, har ført til udviklingen af en helt ny musikform. Man begyndte at lave kvindekor - en tradition helt uden rødder i landets musik. Sammenlign cd'en med den iranske kunstner Alizadeh ("Raze No" - Hamavayan Ensemble) med traditionel persisk vokalmusik (brug evt. det supplerende materiale til hofkapitlet >>).

· Hvad betyder denne udvikling for musikken? - Sammenlign med traditionel klassisk persisk sang.

B) Freemuse er en uafhængig international organisation som arbejder for musikeres og komponisters frihed til at udtrykke sig. På organisationens hjemmeside (freemuse.org) kan man læse om musikere over hele verden som på forskellig vis har været berørt af censur.

Læs om organisationens arbejde. Diskuter i hvilket omfang der i deres sager er tale om musikcensur eller anden censur (eksempelvis tekstcensur).
D)Se på nogle af sagerne. Hvilke kræfter står bag de forskellige forbud? Hvordan begrundes de? Hvilke former for musik rammes oftest?