OPGAVE 66 / Ceremoniel musik

Ceremoniel musik


Forslag til opgaver:

A) Prøv at find ud af hvor mange forskellige funktioner musik har for dig. Hvad karakteriserer musikken i de forskellige sammenhænge. Inddrag forskellige analyseparametre - eksempelvis tempo, puls og rytme, ambitus, volumen, form og textur?


B) Kan du selv skabe musik til forskellige funktioner - vælg tre funktioner, enten fra listen eller fra dit eget liv.


C) Kan du finde på andre funktioner som musik opfylder?


D) Undersøg forskellige eksempler på musik som har fællesskab som funktion, f.eks. korsang, kecak, færødans, salmesang: Hvad kendetegner denne musik? Analysér eksempelvis brugssammenhæng, puls, kompleksitet, variation og beskriv det.


E) Eksperimenter med forskellige former for fællesskabsskabende musik, eksempelvis kecak, one-man-one-note, færøsk dans, korsang, almindelig fællessang, traditionelt rockband og gamelan: Undersøg hvordan man skal lytte efter hinanden. Se nærmere på individets rolle, hvordan individet kan blive opslugt, både i samklangen og interlocking-mønstret. Diskutér hvordan de forskellige udtryk virker.