OPGAVE 66 / Ceremoniel musik

Ceremoniel musik


Forslag til opgaver:

A) Beskriv hvad der sker både handlingsmæssigt og følelsesmæssigt i et udvalgt ritual. Prøv at forklare hvorfor det sker. Undersøg hvor der anvendes musik, forklar hvad musikkens opgave er netop dér, beskriv hvordan opgaven løses, musikteknisk og metaforisk.


B) Kan du nævne eksempler på egentlig ceremoniel eller rituel musik?


C) Hvilken musik kan betragtes som ceremoniel ved et dansk bryllup, eller ved et andet bryllup du kender rigtig godt?


D) Kan vi genskabe ceremoniel eller rituel musik i klasseværelset? - Diskutér betydningen af at musik er rituel, altså knyttet til en helt særlig kontekst, med en dybere symbolsk betydning, hvor indholdet i så høj grad ligger uden for musikken selv. Kan der eksempelvis være problemer ved at fremføre en musik som er forbundet med nogle særlige befolkningsgrupper - at drenge fremfører sange som er særligt forbundet med eksempelvis unge piger? Er vi i stand til at fremføre musikken, når vi ikke forstår dens dybere betydning?