OPGAVE 65 / Æstetik

Æstetik


Forslag til opgaver:

A) Hvad er smukt? I tilknytning til gennemgangen af struktureret lyd (stemninger og klang) sammenlignes hvilke skønhedsidealer vi efterstræber. Vælg tre forskellige stilarter eller enkeltstående eksempler.

  • Start med at lytte til det udvalgte eksempler.
  • Beskriv skønhedsidealet, både musikteknisk og metaforisk.
  • Diskutér hvad disse kendetegn kan repræsentere.


B) Undersøg sammenhængen mellem idealer inden for forskellige kunstneriske udtryksformer:
Dans og musik

  • Fra kampsport til kunst - om æstetiske bevægelser som musikkens kropslige udtryk. Inddrag evt. kinesisk film som 'Tiger på Spring, Drage i Skjul' og 'Hero' som eksempler på æstetisk kampsport.
  • Billedkunst og musik ('fra skønskrift til skønsang/-musik' eller 'ornamentik i billede og lyd').


C) Sammenlign tre eksempler fra tre forskellige klassiske sangtraditioner:

  • Lyt, analyser og beskriv.
  • Er der ligheder på tværs?
  • Beskriv hvad der adskiller dem fra hverdagens mere folkelige sang.


Se også spørgsmål fra ornamentik-kapitlet, hofkapitlet og sangkapitlet.