OPGAVE 63 / Sammenspilsformer

Sammenspilsformer


Forslag til øvelse:

A) To personer trommer rytmemønstret fra side 232 på et bord (se i første omgang bort fra tonehøjderne). Vær opmærksom på beat og off-beat, husk at bytte roller af og til.


B) Prøv nu at synge (eller spille) det samme eksempel med forskellige toner. Start med at synge den A i fællesskab, dernæst B. Del klassen i to grupper, som hver synger én af stemmerne. Sæt det hele sammen,- bemærk hvordan de to stemmer i fællesskab giver et nyt og tredje både rytmisk og melodisk motiv.


C) Prøv at spille en melodi I kender på vandrør, som panfløjte. Start med at skære rørene i forskellige længder. Luk dem i enden. Pust over kanten. Spil stykket i fællesskab, one-manone-note.


D) Arbejd med individets rolle i fremførelsen: Prøv først at synge en sang solistisk eller i en lille gruppe hvor alle kan fylde meget, gå derefter videre med at nedtone individets rolle ved at lave et stadigt tættere sammenspil, hvor der levnes stadigt mindre plads til den individuelle præstation - eksempelvis fra solist til kordeltager til call-response til interlocking, til one-man-one-note. Diskutér både princippet og oplevelsen, som både socialt og musikalsk fænomen. Det er muligt at bruge en populær sang (af eksempelvis Beatles eller Abba) som gennemgående eksempel.


E) På baggrund af musik I kender diskuteres individets rolle og hvad det betyder for både musikken og de udøvende.