OPGAVE 62 / Textur

Textur


Forslag til opgave:

A) Hvilken rolle indtager de forskelige instrumenter i forskellige ensembler? - tag afsæt i opgaver i både Hof-kapitlet og ornamentik-kapitlet.


B) Arranger en populær sang ud fra de forskellige satsteknikker som nævnes ovenfor.

  • Prøv, i stedet for 'bare' at arrangere bas, akkorder, melodi og modstemme, at arbejd med forskellige lag, forskellige strukturerringsgrader og forskellige klangidealer. Skal der skabes et homogent lydbillede eller et lydbillede som netop stritter iforskellige retninger?
  • Arbejd med kombinationen af en stram struktur og en flydende bevægelighed - eksempelvis mellem en fast tone og fri improvisation eller mellem en fast ramme i form eller tonevalg, og en frihed i klang.