OPGAVE 61 / Notation

Notation


Forslag til øvelse:

A) Prøv at eksperimentere med talnotation, grafisk notation, tabulatur og noder på et lille musikstykke. Tænk bl.a. på tonehøjde, lydstyrke og klang. Hvad kan noteres og hvad må formidles på anden vis? Overvej forskellige instrumentgrupper.


B) Lyt til en række vidt forskellige musikeksempler, hvilke eksempler egner sig til hvilke notationsformer? Forklar hvorfor. Overvej hvad det kan have af betydning for hvordan musikken lyder i eftertiden.


C) Hvad kan de forskellige notationsformer i øvrigt bruges til - hvis man henholdvis skal arbejde beskrivende eller analyserende med musikken?


D) Diskutér moderne fortolkninger af tidlig musik på baggrund af både æstetik og notation.