OPGAVE 59 / Et persisk eksemepl

Et persisk eksempel


Forslag til øvelse:

A) Tæl:
1 12 123 1234
ta tanan tananan tanananan

= venstre hånd, =højre hånd

A) Lav tre grupper, fordel stemmerne på følgende måde:
1) 123 123 12
2) 12 123 123
3) 123 12 123
Der er 24 slag i alt. Fokus ligger på betoningerne, kun første slag i hver enhed betones, de øvrige slag antydes kun, ellers bliver lydbilledet uinteressant og rodet.