OPGAVE 58 / Rytme og poesi

Rytme og poesi


Forslag til opgaver:


A) Start med at læse eksempelvis Saxo på dansk - som det står (talesprog). Eksperimenter herefter med at understøtte hexametret i fast 3/4-rytme og skift mellem forskellige metra.

Hent inspiration til til prosodier i de klassiske sprog her>>


B) Få oplæst den latinske udgave (lyt evt. til videoeksemplet) - evt. i forskellige 'versioner'. Diskutér forskellene. Hvad betyder det for flow, energi, udtryk og evt. indhold?


C) Andre store klassiske poetiske traditioner findes i den arabiske verden og Persien. Få fat på én som kan læse en klassisk tekst. Få dernæst en god rapper fra skolen eller klassen til at fremføre de forskellige tekster. Hvad skal der til for at give det 'rigtige' rapudtryk?


D) Tag en kendt dansk sang og undersøg hvor i sangen det er nemt og hvor det er svært at lave betoningerne naturlige, så de understøtter sprogets rytme. Hvor giver metrikken sproget modspil? Det er f.eks. ikke helt ligetil at få betonet ordet lærkerede, som vi kender fra sangen 'Jeg ved en lærkerede' så det føles både metrisk og sprogligt naturligt.


E) Prøv selv at lægge et andet metrum på de udvalgte tekster.
Hvad betyder det for udtrykket, eksempelvis for energi, fremdrift og ro?


F) Hvordan omsættes heksametre, sapfiske strofer, alexandriner, jambiske pentametre og tawil til musik? Prøv at finde eksempler fra musikhistorien.


G) Find rappere fra forskellige dele af verden, f.eks. via You-tube. Er der forskel på rap på forskellige sprog? - Beskriv hvad I hører, beskriv de forskellige lag og forsøg at forklare forskellene.