OPGAVE 55 / Stemning

Stemning


Forslag til opgaver:

  • Tegn skalaer som kolonner (papirstrimler eller lignende) i stil med s. 186 i bogen. En angiver 2 oktaver. Hvert interval har en fast afstand, strimler af den passende længde klippes ud, så de kan flyttes i forhold til hinanden, forskydes, sammenlignes. Både dur- og mol-skalaer opbygges. Det samme kan gøres med arabiske maqam, indonesisk slendro og pelog o.s.v.

  • Prøv at finde eller fremskaf svingningstal for forskellige stemningsprincipper og instrumenter. Disse intervaller indtegnes ligeledes på papirstrimler eller lignende. De kan sammenlignes med intervallerne fra den ligesvævende skala.

  • Omsæt forskellige svingningstal til klingende lyd v.h.a. computerprogrammer.

  • Prøv at synge i forskellige modi og ud fra forskellige stemningsprincipper ved at synge med på indspillede skalaer.