OPGAVE 54 / Instrumenter som symboler

Instrumenter som symboler


Forslag til opgaver:

  • Find flere eksempler på symbolbetydninger i tilknytning til instrumenter. Søg f.eks. på nettet. Det kan være en fordel at søge på engelsk. Findes der også myter for vestlige instrumenter?

  • Sammenlign symbolske ligheder i forskellige kulturers musikinstrumenter. Hvad går igen - f.eks. elementer, fortællestil, materialer eller typer af instrumenter?

  • På baggrund af beskrivelserne af symbolske betydninger i forhold til instrumenter, genrer, tonearter m.m. diskuteres paralleller til musik (instrumenter, genrer) I kender til hjemmefra.

  • Find selv på en instrumentmyte som omfatter både instrumentets materialer og dimensioner, og som knyttes til en kosmologisk fortælling.