OPGAVE 48 / Hvordan kan bryllupsmusik analyseres?

Hvordan kan bryllupsmusik analyseres?


Forslag til opgaver:


Analyse af ét bryllup (overgangsmodellen på langs)

 1. Lav en tidslinje over musikken i forløbet. Hvad kendetegner musikken i de forskellige dele?
 2. Beskriv om musikken anvendes inde eller ude, om den spilles for mange eller for få personer, er den i forgrunden eller baggrunden, lyttes der, danses der etc.
 3. Beskriv instrumentation, klangbillede, stemning (karakter).
 4. Fortsæt med at analysere rytme, toneart og form, for at finde forklaringer på de ovenstående iagttagelser.
 5. Hvornår bringer musikken handlingen videre?
 6. Hvornår stopper man op i handlingen pga musikken?
 7. Hvornår dyrkes der en følelsesmæssig 'parentes' - et moment?
 8. Dernæst kan der fortsættes med spørgsmål om hvem der spiller/synger (m/k, prof/amatør/deltagerne/maskine)? Og hvem spiller/synger hvor (i forløbet)?
 9. Hvilken stemning skal musikken formidle, hvordan gøres det, hvilke musikalske virkemidler tages i brug?



Analyse af et element i flere bryllupper (overgangsmodellen på tværs)

 1. Hvor i forløbet den pågældende musik anvendes, hvilken funktion den opfylder (primært og evt. sekundært)?
 2. Er der lighedstræk - er der forskelle (anvend de samme analyseparametre som ovenfor)?
  Forholdet mellem tradition og fornyelseL)I hvilket omfang er der tale om hhv. tradition og fornyelse i det/de pågældende numre?
 3. Hvilken rolle spiller balancen mellem tradition og fornyelse i musikken og hvordan spiller den sammen med f.eks. dans og påklædning?
 4. Sker der musikalske forandringer i musikkens forskellige lag - eksempelvis samme repertoire, andre instrumenter m.m.?
 5. Hvordan overleveres musik (musikalsk tradering), hvem lærer man musikken af, hvordan bringes nyt repertoire ind i traditionen?
  En etnografisk tilgangP)Hvilken bryllupsmusik forhandles på Cd'er?
 6. Hvem udgiver den, hvilket marked er den rettet imod, hvor forhandles den?
 7. Undersøg cover (udseende og tekst) - lav en diskursanalyse.
 8. Hvem er brugerne - hvem vælger hvad?
 9. Søg også på nettet (husk at bruge udenlandske søgeord, det giver mange flere hits)
 10. Hvad anvendes cd'erne til?
 11. Hvilken livemusik tilbydes til festen?