OPGAVE 44 / Farvesymbolik

Farvesymbolik


Forslag til opgaver:

A) Hvilke symbolske egenskaber tilskrives de forskellige farver - inddrag forskellige kulturers forklaringer.


B) Prøv at sammenligne farvesymbolik forskellige steder i verden


C) Hvor stor en rolle spiller farverne ved planlægningen af et bryllup - er der forskel på de forskellige faser?


D) Findes der eksempler på forandringer over tid?