OPGAVE 39 / Frugtbarheds- og renhedssymboler

Frugtbarheds- og renhedssymboler


Forslag til opgaver:

A) Find eksempler på frugtbarhedssymboler og renhedssymboler i de bryllupper du arbejder med eller kender - genstande, handlinger og tekster.


B) Se på bevægelserne i den rituelle dans ved brylluppet. Hvad kommer til udtryk? Hvordan udtrykkes balance mellem erotik og frugtbarhed, mellem renhed og frodighed? Er der forskel på om det kommer til udtryk implicit eller eksplicit?


C) Se på bryllupsfotografier og malerier gennem tiden som gengiver bryllupper. Hvad kommer til udtryk i beskrivelserne af gestik, påklædning og kropssprog? Klædes man eksempelvis på 'på tværs' eller 'på langs'? Står man foroverbøjet eller ret? Er ansigtsudtrykket introvert eller ekstrovert? Sammenlign eksempelvis Pieter Bruegel (den ældre)s bryllupsmaleri 'Brudedansen' fra 1566 med hans 'Bondebryllup' (1568) og med billedet af samme navn fra 1607 af sønnen Pieter Bruegel (den yngre).


D) Indgår der sange eller musikstykker (evt. som danseakkompagnement) som i særlig grad er forbundet med frugtbarhedssymboler? beskriv sangstil, melodiføring og klang.