OPGAVE 38 / Kønsroller

Kønsroller


Forslag til spørgsmål:

A) Hvad er forskellen på den fortælling som en kvinde indgår i, og den som en mand indgår i?


B) Prøv at beskrive et bryllupsforløb set fra først et kvindeperspektiv, så et mandeperspektiv. Tænk over magtforholdet.


C) Find eksempler på symbolske magtafklaringer på nettet eller i bryllupslitteraturen. Er der nogle elementer som går igen?