OPGAVE 32 / Prøv at spille gagaku

Prøv at spille gagaku


Forslag til opgave:

A)

  • Se videoen nederst på siden. Her illustreres i en øvesituation, hvordan der først synges en fast puls, derefter med en 'forsinkele', en 'organisk' pulsfornemmelse. Brug noden herunder.
  • Stykket Etenraku er instrumentalt, men i Japan starter man en prøve med synge melodien på det nummer man skal spille. Prøv selv at synge melodien, først med fast puls, i et meget langsomt tempo. 
  • Prøv derefter i en såkaldt 'organisk' puls, som er fleksibel ligesom vores vejrtrækning. 
  • Diskuter hvad det betyder for fremførelsen at rytmen gøres organisk.

B)

Spil stykket Etenraku på instrumenter fra klasseværelset på baggrund af partituret. Her finder du gagaku-stykket Etenraku, arrangeret for vestlige instrumenter af Jonathan Stock: