OPGAVE 30 / Prøv at spille andalusisk musik

Prøv at spille andalusisk musik

Forslag til opgave:

A)

  • Start med at lytte til det andalusiske eksempel. 
  • Prøv efterfølgende selv at fremføre starten af nuba Mayah.
  • Alle starter med at lære sangen.
  • Lidt efter lidt sættes de forskellige instrumenter ind. Tar-stemmen kan spilles på tamburin.
  • Darbuka kan spilles på congas (lette og tunge slag med åben/lukket hånd).
  • Man kan som afslutning diskutere eksempelvis overgangene mellem stemmerne - hvordan fungerer de, nu hvor de ikke er improviserede (som i Marokko), men nedskrevet på noder.
  • Man kan også optage fremførelse og diskutere resultatet.


B)

Prøv, på baggrund af noderne, at eksperimentere med at spille melodilinjerne unisono, skiftevis, med overlap og med variationer (jawab).

Her er noden (4 sider):
C)

Prøv at arbejde med tonematerialet fra tabc mayah (se noden herover). Start med at etablere en fornemmelse af de vigtigste toner, her tonerne C, E, G og C'. De øvrige toner bruges til at skabe forbindelse mellem disse toner og til at kredse om dem. Arbejd to og to sammen. Udforsk muligheder som disse toner byder på. Leg med linjer, spring og gentagelser. Det er vigtigt i denne fase at arbejde uden brug af rytmeinstrument og uden et fast metrum, for at skabe den størst mulige frihed. Begynd evt. med den lave halvdel af oktaven og udvid gradvist til hele oktaven.


D)

Prøv at lege med at bruge lang tid på at nå til grundtonen. Det forudsætter at der fra starten af etableres en følelse af hvad der er hviletonen. Undersøg hvor mange måder man kan undvige hviletonen ved at kredse om den. I denne fase er det tilladt at bruge skalafremmede overgangstoner.

Øvelserne kan med fordel laves enten vokalt eller på et strengeinstrument eller klaver.


E)

På baggrund af skalaen laves nu en lille melodi.


F)

Med afsæt i afsnittet om heterofoni arbejdes der videre, to eller tre sammen, om at lave et lille stykke ud fra denne melodi og den valgte modus. Den ene (A) fremfører melodien nogenlunde som den er komponeret, den anden/de andre (B) svarer, men ikke som call-response. Først tilslutter B sig på sluttonen.


G)

Efter nogle gange går B med på de sidste fire toner som en skygge til melodien, ikke unisono men varieret fri enstemmighed.


H)

Herefter spiller/synger B hele melodien sammen med A. I princippet spiller/synger B de samme toner som A, men med en lille frihed (forskellen på unisono og hetorofoni).


I)

Når dette fungerer kommer B med sine toner (først sluttonen, så de sidste fire toner, til sidst hele melodien) i forlængelse af A (altså uden overlap). Prøv at starte på A's sluttone og få en harmoniske overgang. Det er afgørende at have en afslappet søgende stil.


Undervejs i forløbet kan A og B skifte placering, men modellen fastholdes.
Det kan være en hjælp at afveksle processen med at lytte til et kort eksempel på andalusisk musik.