OPGAVE 28 / Hofmusikkens funktioner

Hofmusikkens funktioner


Forslag til opgave:

Musikkens funktion har selvfølgelig betydning for hvordan den lyder. En musik som skal høres af mange udendørs skal være meget kraftigere end den musik, som kongen lytter til under middagen i salonen. Marchmusik skal have en fast rytme som egner til til at gå i takt. osv.


A) Lyt til tre forskellige eksempler af hofmusik. Beskriv musikken... stille-kraftig, langsom-hurtig m.v.


B) Overvej hvilke sammenhænge musikken egner sig til - er det indendørs eller udendørs?


C) Er det musik til de store sale eller de mindre saloner?


D) Er det musik som kan fremføres i bevægelse (f.eks. marchmusik) eller musik som opføres når man står stille?


E) Egner den sig til f.eks. dans, processioner, som stemningsmusik eller til signalgivning?


F) Begrund beskrivelser og vurderinger ved at læse om musikkens anvendelse i forskellige kilder og ved at analysere musikkens udtryk. Anvend analyseparametre som instrumentation, orkesterstørrelse, volume, tempo og taktart.


G) Overvej, ud over at lytte og læse cd-covers, hvilke kilder man kan søge i, for at få svar på denne slags spørgsmål.