OPGAVE 27 / Magt

Magt


Forslag til refleksionsspørgsmål

A) Hvordan kan man vise sin magt gennem musik?


B) Stort er godt! Diskuter de musikpolitiske konsekvenser af magt. Inddrag f.eks. historiemodellen fra hofkapitlet.


C) Find tre eksempler på hvordan magt udtrykkes gennem musik, et fra Danmark, et fra et andet europæisk land og et fra et tredje sted i verden. Brug eksempelvis instrumenter, musikteori og udtryk som nøgle.


D) Hvordan bruger (og misbruger) en moderne stat musikken i sit virke? Kig på store nationale events som olympiader, melodigrandprix (ikke så meget landenes sange men de store nationale shows i pausen) og på andre begivenheder hvor nationalstater kører musikken i stilling. Hvilken musik vælges - i forhold til kunstnerisk tradition, tid, etnisk baggrund m.m.? Start med at diskutere terminologi og kategorier inden der lyttes/ses og analyseres.