EXTRA 23 / Musiker i et javansk kraton

Musiker i et javansk kration


I paladset, kraton, i Yogyakarta bor sultanen som er efterkommer af de gamle hindukonger i Mataram kongedømmet. Paladset består af et stort antal pavilloner i forskellige størrelser med større og mindre åbne pladser imellem. Hoffet har et større antal gamelaner opstillet i de forskellige bygninger. Det var tidligere almindeligt at kongerne havde musikere og deres familier boende i paladset, og så sent som i 1970-erne boede stadig 50 musikere med deres familier i kraton i Yogyakarta. I dag har sultanen ikke længere økonomi til at lønne musikere, alle musikere får deres løn ved andre funktioner i hoffet eller de spiller uden for hoffet. Men den dag i dag forventes alle de af hoffets ansatte som har talent for at spille, at modtage undervisning for at indgå som musiker.


Det var tidligere forbundet med stor ære at være hofmusiker, og man forventede at en dygtig musiker kunne spille alle gamelanens instrumenter. Musikerne blev (og bliver stadig) oplært ved at starte med at spille de lettere instrumenter f.eks. de hængende gonger ageng og kempul. Senere blev de introduceret til sværere instrumenter så som gender eller rebab. Musikerne var typisk børn af tidligere kongelige musikere som havde boet hele deres liv inden for hoffets mure. De fik fri kost og bolig, men kun en beskeden løn med ekstra tillæg for hver koncert (den ansættelsesform kaldes 'abdi dalem'). Musikernes familiemedlemmer kunne bringe en ekstra indkomst hjem ved at have arbejde udenfor paladset.


Musikerne hverdag var travl. De skulle hver morgen indøve nyt materiale mens de om aftenen akkompagnerede danseforestillinger i paladset. Desuden skulle musikerne til enhver tid være til rådighed for hoffet, hvis der skulle spilles for besøgende, hvis et medlem af hoffet ønskede musikunderholdning (herunder dans og skyggespil) eller hvis medlemmerne af hoffet selv ønskede at spille med orkestret - prinserne og prinsesserne lærte typisk enten at spille eller danse.

Tv: Abdi dalem på vej for at tilberede sultanens drik. Th: Musikere ved hoffet i Yogyakarta.

(© Peter Toft)