EXTRA 18 / Hoffer på tværs

Hoffer på tværs


Forslag til opgave:

Hvordan skal vi tale om hoffer - på tværs af kulturer og tider? Per Runing fra Frederiksberg Gymnasium har foreslået følgende fire analyseparametre:

  • Magt (centraliseret - decentralt) - om magten i samfundet var samlet omkring et geografisk eller personligt centrum, eller om den var fordelt mellem mange.
  • Religion (sekulært - gejstligt/religiøst) - om religion spillede en væsentlig rolle i samfundet, eksempelvis til at legitimere magten eller selvforståelsen m.v.
  • Forhold til omverdenen (åbent - lukket) - om samfundet var afsondret fra omverdenen eller det ønskede (blev påtvunget) åbning.
  • Etnicitet (multietnisk - homogent) - om befolkningen var sammensat af forskellige etniske grupper eller den var etnisk homogen.

Se det skema som Per Runing udviklede til forløbet, udfoldet på de forskellige eksempler :