OPGAVE 25 / Spil med åjet

Spil med øjet


Forslag til øvelse:


A) Udvælg et af de billeder du har set i timerne.


B) Vælg en melodi eller lav en selv. Prøv at ornamentere den. Brug billedet som inspiration. prøv at eksperimentere med de forskellige elementer som har indgået i analyserne, men i relation til netop dette billede.


Brug denne hjemmeside som inspiration og eksempelbank>>