OPGAVE 23 / Motiv og variationer

Motiv og variationer


Forslag til øvelse:


I denne proces arbejdes der med forskellige former for repetition, variation og symmetri. Man kan to og to sammen arbejde både visuelt og auditivt, altså med noder eller med klingende lyd. Eventuelt anvendes computerprogrammer til at udforske mulighederne.


A) Start med at skabe tre små motiver (grundformer) på nogle få toner. Udforsk hver af disse tre motiver. Disse kombineres efterfølgende til et større sammenhængende mønster og videre til et kort musikstykke.


B) Udforskningen kan finde sted både melodisk og i andre tilføjede stemmer eller i rytmen.


C) Er der brug for overgange mellem de enkelte mønstre?


D) De forskellige valg skal beskrives, forklares og udvikles undervejs - hvad betyder valget for stykkets fremdrift, sammenhængskraft og karaktér?