OPGAVE 21 / Tæthed

Tæthed


Forslag til øvelse:


Man kan med fordel arbejde flere sammen om at løse opgaverne.
A) Spil de første fire takter af en lille enkel melodi som er rytmisk ligedelt (4/4), eksempelvis 'Se den lille kattekilling'. Prøv at halvere tempoet og senere halvere yderligere igen og igen til melodien trækkes helt fra hinanden. Hvad kan den nye tid bruges til? Hvordan kan den opfyldes?


B) Find på forskellige måder at udfylde mellemrummene. Beskriv valgene og forklar hvad det betyder for udtrykket.


C) Hvordan virker det hvis mellemrummene ikke opfyldes?