OPGAVE 8 / Forskellige indlevelsesformer

Forskellige indlevelsesformer


Forslag til øvelser:


A) Råb vredt samtidig med at du stamper hårdt i gulvet med foden.


B) Prøv at fnise genert samtidig med at der stampes hårdt. Det sidste er faktisk ikke muligt. Det kommer til at virke kunstigt, forstillet, utroværdigt. Noget tilsvarende oplever vi i sang. Hvis vi søger oprigtighed skal der være sammenhæng og balance mellem den intenderede følelse og det beredskab kroppen arbejder med.
Denne sammenhæng mellem intention, krop og tanke kendes også fra andre sammenhænge. Hvis man vil synge en høj tone må man indledningsvis tænke højt, ellers bliver det bare et forpjusket pip.


C) Prøv at græde en sang. Vælg f.eks. sangen 'Vem kan segla förutan vind?'. Græd den på forskellige måder, for eksempel indadvendt og flæbende. Mærk at mavemusklerne helt af sig selv er aktiverede. Prøv derefter at lade som om du græder, uden at mavemusklerne hjælper med. Læg mærke til hvordan indlevelsen herved bliver svagere og opleves mindre troværdigt.


D) Prøv tilsvarende at grine en sang. Man kan bruge samme sang som før eller en helt anden, f.eks. 'Jeg ved hvor der findes en have så skøn' eller en engelsk Christmas carol. Anvend forskellige former for latter: en klukkende latter, et flirtende fnis og et stort grin. Prøv herefter at grine uden at bruge kroppen, uden den samme grad af indlevelse.


E) Mærk efterfølgende forskellen på de forskellige udtryk. Snak om hvordan det lyder forskelligt og om hvilke sangere der synger med og uden krop - med større eller mindre troværdighed.