EXTRA 5 / Registre

Registre

Overgangen mellem randregistret og fuldregistret kaldes registerskift, og det minder på mange måder om bilens gearskifte. Hvis man starter i talestemmen med at bevæge sig trinvist opad, vil man naturligt skifte fra fuldregister til randregister på et tidspunkt, uden at tænke over det, hvis ikke der ændres på kraften. Det er med andre ord et faktum at vi naturligt har disse to registre (se figur a), spørgsmålet er bare hvor gode vi er til at skifte imellem dem og til at udnytte dem begge.

Mens skiftet sker helt gnidningsfrit hos de fleste i talestemmen, kan overgangen hos især utrænede sangere være ganske abrupt, og disse sangere vil ofte mene at de må vælge register når de skal synge, eller at de kun kan synge i det ene register. Dette fænomen er blevet meget udbredt i Danmark op gennem 1970'erne og 1980'erne, og har som konsekvens betydet at mange kvinder er blevet uvante med eller ligefrem bange for at synge i randregister (se figur b). Her er det dog vigtigt at inddrage kraften bag stemmen, om være opmærksomme på om der er krop bag tonen.

Figur b

To adskilte registre, et i toppen, et i bunden. To adskilte registre, et i toppen, et i bunden.

Figur c 

Glidende registerskift: en gradvis udtynding af  fuld-registret mod toppen og en tilsvarende gradvis indfasning af randregistret.

Figur a - To registre: fuldregister (vandrette streger) og randregister (lodrette streger).

Hvis vi ændrer på kraften, når vi bevæger os op og ned ad en trinvist stigende skala, ligesom når der kobles ud ved et gearskifte, vil det være muligt dels at udvide registeromfanget for hvert register (så fuldregistret kan komme højere op og randregistret kan nå længere ned), dels at skabe en glidende og nærmest umærkelig overgang mellem de to registre. Dette sangideal møder vi i bl.a. store dele af den vestlige sangtradition (se figur c).

I visse andre sangtraditioner leges der i stedet bevidst med registerskift som en særlig effekt, en væsentlig del af det samlede udtryk. Det kendes bl.a. fra jodlen (se eksempel på trestemmig jodlen: Der Håduli), hvor der hoppes mellem de to registre (med intervalspring på en sekst eller en septim), så overgangen understreges.


Registerskift>>          Jodlen>>