OPGAVE 18 / Den fysiske ramme

Den fysiske ramme


Forslag til opgave:


A) Syng en sang som om den var en del af en teaterforestilling i en stor sal, hvor 1000 mennesker skal høre dig og se din mimik.


B) Syng samme sang som i en scene i en film, hvor der zoomes helt ind på dit ansigt.


C) Gør det samme og brug mikrofon. Forestil dig at mikrofonen er et øre du synger ind i, og hør hvordan der nu er zoomet helt ind i lydbilledet.


D) Del klassen i to og lav følgende øvelser med et lyttehold og et syngehold.


E) Syng sammen, hvor I prioriterer at være socialt sammen om det og at kommunikere med hinanden med krop, lyd og øjne.


F) Syng sammen og prioriter at lyde helt ens i rytme, klang og lydstyrke.


G) Syng sammen og prioriter at kommunikere til en anden gruppe, som lytter.


H) Syng sammen med lukkede øjne.


I) Syng sammen med fælles bevægelser, først som en sang til arbejdet - stiliser dernæst bevægelserne til en dans.