OPGAVE 16 / Cantometrics

Cantometrics


Forslag til refleksionsspørgsmål:


A) Hvilke sammenhænge påpeger Lomax mellem sang og samfundets magtrelationer. Kan du finde eksempler som enten peger i samme retning eller i andre retninger?


B) Prøv at finde eksempler på hhv. dynamiske mønstre, ornamentering og forskellige vokale kvaliteter i en sang du kender - mønstre på baggrund af nogle af punkterne i listen nedenfor. Hvilke forbindelser og forklaringer kan du forestille dig?