OPGAVE 12 / Ornamentering

Ornamentering


Forslag til opgave:

Det er muligt selv at afprøve forbindelsen mellem krop og vibrato.
A) Prøv at lave triller i først et højt, derefter et lavt stemmeleje, i fuld- og randregister, med fokus på krop eller hoved.


B) Eksperimentér og leg med størrelsen af vibrationens udsving, hvor hurtigt det er og hvor mange toner der er involveret (med vibrato, triller, tremolo og de helt langsomme omsyngninger af eksempelvis en grundtone. Der er stor forskel på hvor i kroppen de forskellige ornamenteringer hører hjemme, prøv at beskrive hvordan det virker og hvordan det føles.


C) Syng en pentaton skala meget langsomt i et behageligt afslappet leje. Definer eksempelvis tonerne som de sorte tangenter eller som F-A-Bb-C-E. Skalaen gentages og gentages. Prøv at lave overgange mellem tonerne - tempoet skal være meget langsomt, for at skabe tid til at lege med tonehøjder og klang. Hent inspiration i eksempelvis javansk, kinesisk, japansk, bulgarsk, persisk, vestlig koloratur og indisk sangstil. Diskuter efterfølgende hvad der sker. Både sangeren og andre i gruppen skal sætte ord på det der bliver lavet.


D) Brug ornamenteringen som en måde at give lange toner et liv, men uden at overspille. Hvor lidt kan være nok?