OPGAVE 11 / Kecak

Kecak


A) Melodi.

Start med at alle synger korets melodi (figur 37):

Figur 37 - melodistemme med optakt. 

Det er konsonanterne som er vigtigst, ikke vokalerne. G=gir, Y=yang, P=pur. På pur kan man lave et rulle rrrrrrrr som en slags forlængelse og variation.


B) Grundpuls.

Når melodien fungerer udvælges en person til stabilt og gennem hele sangen at råbe grundpulsen: et klart tuk på hvert grundslag i melodien. Denne rolle er vigtig, da det er herfra grundpulsen etableres, også i interlocking-delene senere. Hvis der ikke er én sanger (eller flere som skiftes) som kan løfte opgaven, kan man i stedet bruge en dæmpet gong eller tromme. Kravet er en kort præcis lyd som kan høres gennem alle råbene.

Figur 36 - Udvalgte interlocking-stemmer i vestlig notation.

C) Interlocking.

Nu indøves interlocking-stemmerne, anvend figur 36 eller skemaet figur 35 som udgangspunkt. Her er to muligheder:

1) Man kan nøjes med nogle enkelte stemmer (a, b eller c), altså de to 3'ere, de to 4'ere eller de to 5'ere (det bliver sværere og sværere, men også skæggere og vildere), eller man kan kombinere dem allesammen!


2) Hvis det er for svært for deltagerne at lave rytmer med forskudte ét-slag vælges i stedet andre mønstre som er lettere at kombinere, elsempelvis mønster 8, med 7-slags blokke (på lyden cak), herefter mønster 9, med tre-slags blokke.


3) Eller man kan vælge blandt de mange efterfølgende mønstre, hvor 2-3-4, 5-6-7, 10-11-12 og 13-14-15 udgør mindre enheder i stil med a, b og c. Men de kan også fint kombineres med på kryds og tværs, blot de opfylder alle underslag. Lederen markerer starten med tre ottendedele. (fra Dibias s. 14).


Eleverne deles i to grupper som hver synger det første af de udvalgte mønstre. Derefter øves det følgende mønster, og alle mønstrene sættes til sidst sammen. Det er nødvendigt med en fast pulsfornemmelse hele tiden. Det er vigtigt at lydene er korte og præcise, så der kan skabes den fornødne plads til at de mange stemmer kan flette sig ind mellem hinanden.


Det er selvfølgelig muligt at tilføje flere stemmer, afhængigt af hvor mange og hvor dygtige deltagerne er.


Hvert interlocking-forløb (det kommer nærmest i bølger) indledes med en kort optakt på tre 8.dels noder (cak-cak-cak) inden 1-slaget. Hermed angives lydstyrke, tempo og klang. I stedet for cak kan dirigenten vælge andre lyde (cuk, cok).


Nu sættes melodi, grundpuls og interlocking sammen. Start med grundpulsen, efter fire slag deltager alle med på melodistemmen. Efter et aftalt antal gange går alle undtagen én som angiver grundpulsen og et par melodi-sangere i gang med interlocking.

Der veksles herefter mellem interlocking og melodi.