OPGAVE 5: Byg selv - byg med et formål

På baggrund af viden om eksisterende instrumenter rundt om i verden og deres konstruktionsprincipper er det muligt selv at skabe instrumenter.


Den samlede opgave for alle:

     1) Instrumenterne skal være egnede til at spille i en defineret sammenhæng (definér eksempelvis afstand, rum, funktion og antal mennesker).

     eller

     2) Instrumenterne skal egne sig til definerede roller i en sammenspilssituation (eksempelvis melodi, bund, ornamentering, interlocking).


Del klassen op i grupper på 2-4 personer. Lad hver gruppe konstruere mindst ét instrument inden for én af de fire Sachs-Hornbostels'ske hovedkategorier: Aerofoner, chordofoner, idiofoner (ingen rasler, de byder ikke på nok fysik-baseret udfordring) og membranofoner.


Disse 'prototyper' videreudvikles eller modificeres, så de kan opfylde den overordnede opgave (sammenhæng eller sammenspilsform). Diskutér undervejs hvad der skal til for at gøre lyden større, mere distinkt, mere grumset, mere dæmpet/kraftigere, mere klingende, etc.. Hvad skal til for at instrumentet kan frembringe andre tonehøjder, evt. andre registre?


Det er muligt at tænke opgaven det modsatte vej, ved at starte med at lave instrumenter målrettet en bestemt funktionel ramme eller sammenspilssammenhæng.
I begge tilfælde er det nødvendigt at forstå principperne bag instrumenternes konstruktion:


     · Hvad bestemmer frekvensen?
     · Hvad afgør lydkvaliteten - klangen?
     · Hvad bestemmer lydstyrken?
     · Hvad afgør tonens varighed?


Giv en karakteristik af instrumentet - dets klang og omfang.


Den opbyggede viden kan anvendes på andre musikforløb. Det er eksempelvis muligt at se nærmere på orkestre og orkestergrupper fra hele verden:
     · Hvilke instrumentgrupper består de af?
     · Hvilken klang giver de forskellige instrumentgrupper?
     · Hvilke registre omfatter de?
     · Hvilken overtonerigdom og klang har de?
     · Hvilke instrumenter/klange bruges i hvilke sammenhænge, og hvilke associationer vækker de?
     · Hvilke typer situationer egner de sig til?
     · Hvilken slags musik lægger denne klang og tone op til?


Man kan analysere instrumenternes klang og sammenholde den med sangens klang (se supplerende analysebegreber i sangforløbet).


Afprøv de konstruerede instrumenter i sammenspil. Der kan eksperimenteres med forskellige instrumentsammensætninger og forskellige klangkombinationer. Det er muligt at bruge små kontakt-mikrofoner til at forstærke de forskellige lyde, så der kan skabes et større udvalg af lyde.